Výbor společnosti

VÝBOR SPOLEČNOSTI

MUDr. Ondřej Kopecký

předseda

ondrej.kopecky@vfn.cz

MUDr. Irena Závadová

místopředsedkyně

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

místopředseda

oslama@mou.cz

MUDr. Mahulena Exnerová

členka výboru

mahuszka@seznam.cz

Mgr. Marek Uhlíř

člen výboru

m.uhlir@paliativnicentrum.cz

REVIZNÍ KOMISE

MUDr. Jindřich Polívka

předseda revizní komise

Mgr. Jiří Krejčí

člen revizní komise

MUDr. Pavel Svoboda

člen revizní komise

ČESTNÝ PŘEDSEDA

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.