Pracovní skupina pro spirituální péči v paliativě


Pracovní skupina předstvuje platformu pro setkávání kaplanů působící v paliativní péči ve všech jejích formách (mobilní a lůžkové hospice, paliativní týmy v nemocnicích a sociálních zařízeních). Umožňuje pravidelná setkání, diskuze nad relevantními tématy (včetně níže uvedených) a možnost sdílení zkušeností. Mezi priority skupiny patří:

  •  advokacie přítomnosti kaplanů ve všech formách paliativní péče, advokacie spirituální péče jako integrální součásti paliativní péče
  • identifikace specifických potřeb s ohledem na zajištění dostupnosti a náležité kvality spirituální péče, identifikace překážek i potřebných změn
  • identifikace nezbytných dovedností a kompetencí kaplanů působících v paliativní péči, rozlišení mezi nároky obecné a specializované paliativní péče
  • mapování kurzů, výcviků a dalších vzdělávacích aktivit dostupných v ČR, které pomáhají získat a rozvíjet potřebné dovednosti a kompetence kaplanů v paliativě, zapojení se do jejich tvorby a realizace
  • mapování zkušeností a nastavených procesů v zahraničí, analýza procesů a vzdělávacích / výcvikových programů, čerpání od kaplanů se zahraničními zkušenostmi, spolupráce s členy ENHCC (evropská síť kaplanů ve zdravotní péči)
ČLENOVÉ PRACOVNÍ SKUPINY

MUDr. Mgr. Martin Moravec
vedoucí pracovní skupiny

Mgr. Matěj Hájek, Th.D.
zástupce vedoucího pracovní skupiny

Mgr. Doubravka Vokáčová, Dipl. Um.
členka pracovní skupiny

Mgr. Petra Kašperová-Poldaufová, DiS.
členka pracovní skupiny

ThLic. Václav Tomiczek, Ph.D.
člen pracovní skupiny

Mgr. Magdalena Ondrová
členka pracovní skupiny