Etika v paliativní péči

Sekce pro etiku v paliativní péči


Sekce pro etiku v paliativní péči České společnosti paliativní medicíny je široce pojatá platforma pro práci s etickými tématy, které v souvislosti s paliativní medicínou vyvstávají. V současnosti se sekce zabývá oblastmi perinatální paliativní péče, eutanázie, otázkami rozhodování na konci života vůbec, etikou alokace vzácných zdrojů především v souvislosti s pandemií covid-19. Dalším tématem je vztah mezi etikou a spirituální péčí. Sekce pracuje v pracovních skupinách kopírujících jednotlivá výše uvedená témata. 

Jinou rolí sekce jsou reakce na aktuální společenská témata (například debata o pohřbívání v době covidu nebo nejnověji diskuse o pohřebném).

STANOVY SEKCE

Interní předpis upravující působnost Sekce pro etiku v paliativní péči, která byla zřízena výborem České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP a schválena valnou hromadou dne 18. října 2019 za účelem zajištění systematické reflexe etických témat paliativní péče.

VÝBOR SEKCE

JUDr. Barbora Steinlauf, MA

předsedkyně sekce

doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.

místopředsedkyně sekce

Th.Lic. Ing. René Milfait, Ph.D.

člen výboru

MUDr. Adam Houska
člen výboru

MUDr. Tereza Petrů

členka výboru