Naše konference

Celostátní konference paliativní medicíny

4.–5. 10. 2024 proběhne v Olomouci již 15. ročník celostátní konference – největší vzdělávací akce v oblasti paliativy v České republice. Konference tradičně přinese aktuální poznatky z paliativní péče i sdílení běžné praxe z rozličných oborů a pracovišť. Kromě vyzvaných panelových přednášek dostanou prostor i přihlášená sdělení účastníků a interaktivní workshopy. Celostátní konference je také příležitostí k osobním setkáním a zejména k povzbuzení v odborném rozvoji. 

Registrace na konferenci a přihlašování aktivní účasti je spuštěna.

Konference dětské paliativní péče

VII. Konference dětské paliativní péče se uskuteční 20. a 21. listopadu 2025 na Zámeckém návrší v Litomyšli.

JAK SE STÁT ČLENEM?

Přihlašování do České společnosti paliativní medicíny (ČSPM) probíhá přes elektronický registrační systém České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP), která je pro ČSPM zastřešující organizací.

Poslání, cíle i stanovy ČLS JEP najdete na www.cls.cz.