Naše konference

Celostátní konference paliativní medicíny

V roce 2023 pro vás připravíme již XIV. ročník celostátní konference – největší vzdělávací akce v oblasti paliativy v České republice. Konference bývá dvoudenní, pro narůstající rozsah témat a zájem ze strany účastníků však uvažujeme pro další ročník o prodloužení trvání na 3 dny. Konference každoročně přináší aktuální poznatky z paliativní péče i sdílení běžné praxe z rozličných oborů a pracovišť. Kromě vyzvaných panelových přednášek dostávají prostor i přihlášená sdělení účastníků a interaktivní workshopy. 

V roce 2023 proběhne konference v termínu 15. – 16. 9. v Praze. Rezervujte si tento termín, o všem ostatním vás budeme včas informovat. 

Konference dětské paliativní péče

Sekce dětské paliativní péče ČSPM pořádá kromě vzdělávacích kurzů také výroční konference, na kterých se věnuje nejdůležitejším tématům dětské paliativní péče. Konference jsou zaměřeny na odborná sdělení, vývoj dětské paliativní péče v České republice, představení koncepčních textů i na sdílení kazuistik z praxe. 

Speciální formát má tradiční Jarní setkání na Vysočině, které se zaměřuje na konkrétní užší problematiku dětské paliativní péče.

Od roku 2020 spolupořádá Sekce dětské paliativní péče své vzdělávací akce s organizací Institut Pallium, z. ú.

JAK SE STÁT ČLENEM?

Přihlašování do České společnosti paliativní medicíny (ČSPM) probíhá přes elektronický registrační systém České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP), která je pro ČSPM zastřešující organizací.

Poslání, cíle i stanovy ČLS JEP najdete na www.cls.cz.