Naše konference

Celostátní konference paliativní medicíny

15.–16. 9. 2023 proběhne v Praze již 14. ročník celostátní konference – největší vzdělávací akce v oblasti paliativy v České republice. Konference tradičně přinese aktuální poznatky z paliativní péče i sdílení běžné praxe z rozličných oborů a pracovišť. Kromě vyzvaných panelových přednášek dostanou prostor i přihlášená sdělení účastníků a interaktivní workshopy. Celostátní konference je také příležitostí k osobním setkáním a zejména k povzbuzení v odborném rozvoji. V letošním roce se můžete těšit na mimořádné plenární řečníky, Andreje Michalsena z Německa, autora praktického konceptu přiměřenosti péče, a Ladislava Duška, ředitele ÚZIS.

Registrace na konferenci a přihlašování aktivní účasti je spuštěno.

Konference dětské paliativní péče

VI. Konference dětské paliativní péče se uskuteční 23. a 24. listopadu 2023 na Zámeckém návrší v Litomyšli.

Témata konference určuje Evropská charta paliativní péče o děti a mladistvé, kterou EAPC vydala v září 2022. Budeme mluvit o tom, jak pečovat o pacienty, rodiny i pečující. Velmi nás těší, že pozvání na konferenci přijala Prof. Julia Downing, která mimo jiné vede organizaci International Children’s Palliative Care Network (ICPCN).

Můžete se těšit na bohatý odborný i doprovodný program v krásných prostorách a inspirativní setkání s kolegy.

JAK SE STÁT ČLENEM?

Přihlašování do České společnosti paliativní medicíny (ČSPM) probíhá přes elektronický registrační systém České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP), která je pro ČSPM zastřešující organizací.

Poslání, cíle i stanovy ČLS JEP najdete na www.cls.cz.