Pracovní skupina pro psychologii v paliativní péči


Činnost pracovní skupiny spočívá v mapování náplně práce psychologa / psychoterapeuta, vymezení jeho činnosti a vytvoření kompetenčního modelu.

Cílem takového modelu je definovat náplň práce, umět pojmenovat lépe činnost psychologa / psychoterapeuta a být srozumitelnější ostatním kolegům v týmu i navenek pro primární týmy, například i pro ostatní psychology mimo paliativní tým.

Aktivita skupiny přispěje k zefektivnění fungování psychologů v paliativních týmech, edukaci celého týmu a také pro vzdělávání budoucích psychologů.

ČLENOVÉ PRACOVNÍ SKUPINY

Mgr. Karolína Vlčková, Ph.D.
vedoucí pracovní skupiny

Mgr. Radka Alexandrová
členka pracovní skupiny

Mgr. Marta Celarová
členka pracovní skupiny

Mgr. Pavla Doláková
členka pracovní skupiny

Mgr. Pavel Duba
člen pracovní skupiny

Mgr. Alena Hagarová
členka pracovní skupiny

Mgr. Jakub Kozák
člen pracovní skupiny

PhDr. Martin Loučka, Ph.D.
člen pracovní skupiny

Mgr. Romana Machová
členka pracovní skupiny

PhDr. Leona Rajdlová Dyrehauge
členka pracovní skupiny

Mgr. Lucie Simonová
členka pracovní skupiny

Mgr. Barbora Váchová
členka pracovní skupiny