Revize výzev IROP pro paliativní péči


ŘO IROP provedl 4. března 2024 revizi 71. a 72.  výzvy PODPORA ROZVOJE A DOSTUPNOSTI PALIATIVNÍ PÉČE - SC 4.3.

Předmětem revize výzev je doplnění aktivit podpory o další důležitý pilíř integrované paliativní péče - ambulancí paliativní medicíny a rozvoje komplexní péče umožňujících hlubší integraci paliativní péče.

Do výzev jsou přidány konkrétně aktivity:

  • D – Zvýšení kvality a dostupnosti ambulancí paliativní medicíny navázaných na ostatní formy paliativní péče
  • E – Zvýšení kvality a dostupnosti komplexní paliativní péče.

Projekty do těchto aktivit lze podávat až od účinnosti revize výzvy, která je od 4. dubna 2024, 14:00 hod.

Revize výzev je zveřejněna: