Setkání nemocničních konziliárních týmů paliativní péče


Pracovní skupina nemocniční paliativní péče vás zve k účasti na setkání nemocničních konziliárních týmů paliativní péče, které proběhne online přes Google Meet v roce 2024 v termínech 21.3., 13.6., 19.9. a 28.11., v čase 15:00 - 17:00 hod

K účasti na setkání se registrujte emailem na adrese: nemocnicni@paliativnimedicina.cz