Stanovisko ČSPM k uzavírání nových smluv pro poskytování péče v odbornosti 720

Výbor ČSPM vydává toto stanovisko k uzavírání nových smluv na poskytování péče v ambulancích paliativní medicíny, tedy v odbornosti 720.