Strategický projekt pro standardizaci paliativní péče v ČR otevřel výběrové řízení pro uchazeče (DPČ Metodik)


Cílem projektu je vytvořit jednotnou národní Strategii rozvoje paliativní péče pro dospělé a dětské pacienty (Strategie), která pojmenuje cíle související s rozvojem této péče, a to napříč všemi segmenty. Součástí Strategie budou implementační plány, které se budou zaměřovat na rozvoj paliativní péče pro děti a pro dospělé pacienty. Zamýšlenou změnou je proměna současného nesystematického a různorodého poskytování paliativní péče cestou plánování rozvoje, stejně jako financování a smysluplné alokace zdrojů. Součástí projektu bude také realizace pilotního projektu na implementaci paliativní péče v rámci primární péče a vytvoření souvisejících dokumentů.

Přihlášky můžete zasílat do 10. dubna.