Strategický výhled ČSPM do roku 2027

V uplynulých měsících se výbor ČSPM ČLS JEP společně se zástupcem revizní komise odborné společnosti věnoval nové formulaci strategie, vize a role odborné společnosti. Nyní Vám předkládáme strukturovaný dokument, kterým nově formulujeme směřování, roli, úkoly a cíle odborné společnosti. Přejeme sobě i odborné komunitě, aby tento dokument přispěl k transparenci a dobré srozumitelnosti aktivit odborné společnosti, aby také pomohl udržovat kontinuitu směřování našeho oboru. 

MUDr. Ondřej Kopecký, MHA
předseda výboru ČSPM ČLS JEP

Poděkování: Výbor ČSPM děkuje Janu Kroupovi z Českého Centra Fundraisingu za vedení procesu strategického plánování. Strategický výhled byl publikován v odborném časopisu Paliativní medicína 2/2023.