Volby do rady Sekce pro etiku v paliativní péči


Rada Sekce pro etiku v paliativní péči ČSPM ČLS JEP rozhodla dne 10.4.2024 o konání voleb. Volby se uskuteční elektronickou formou.

Pokud jste členem Sekce a chce se voleb zúčastnit, zkontrolujte si prosím svoji e-mailovou adresu přihlášením se do členského profilu nebo vznesením dotazu na Centrální evidenci členů ČLS JEP. Je-li potřebné provést opravu e-mailové adresy, sdělíte toto na adresu: cle@cls.cz a Centrální evidence členů ČLS JEP opravu provede. V databázi ČLS JEP můžete mít zregistrovanou pouze jednu e-mailovou adresu, kterou v průběhu voleb již nebude možné měnit!

Výzvy budou rozesílány z elektronického volebního systému mimo ČLS JEP z emailové adresy: invitations@mail.electionbuddy.com. Např. servery nemocnic mají speciální antivirové ochrany, doporučujeme voličům kontrolovat průběžně spamové schránky!

Harmonogram:

  • Výběr kandidátů (ze seznamu řádných členů ČSPM ČLS JEP) lze provádět od 22.4.2024 do 28.4.2024
  • Kandidátní listina bude zveřejněna od 10.5.2024 do 19.5.2024
  • Elektronickou volbu lze provést ode dne 3.6.2024 do dne 7.6.2024, poté již nebude možno elektronicky volit.