Zápis ze schůze výboru 5/2023

Zápis ze schůze výboru uskutečněné v květnu 2023.