Pracovní skupina pro projekt Standardizace paliativní péče v ČR - paliativa III


Pracovní skupina je uskupením expertů v paliativní péči, které odborně a procesně podporuje činnost zástupců ČSPM nominovaných pro přímé zapojení v projektu Standardizace paliativní péče v ČR - paliativa III.

Provádí mapování stavu, analytickou činnost, upozorňuje na relevantní otázky, navrhuje priority v dané oblasti a strategie a postupy směřující k jejich naplnění.
Tyto rámcové cíle, priority, strategie a postupy předkládá nominovaným zástupcům ČSPM, jejich protřednictvím taktéž výboru ČSPM, podle domluvy s nominovanými zástupci se přípraně podílí na jednání, naplňování cílů apod.

ČLENOVÉ PRACOVNÍ SKUPINY

Ondřej Kopecký
vedoucí pracovní skupiny

Ondřej Sláma
člen pracovní skupiny

Mahulena Exnerová
členka pracovní skupiny

Irena Závadová
členka pracovní skupiny

Radka Vernerová
členka pracovní skupiny

Monika Horníková
členka pracovní skupiny

Monika Marková
členka pracovní skupiny

Martin Loučka
člen pracovní skupiny

Matěj Lejsal
člen pracovní skupiny

Dana Hrnčiariková
členka pracovní skupiny

Regina Slámová
členka pracovní skupiny

Ladislav Kabelka
člen pracovní skupiny

Zuzana Křemenová
členka pracovní skupiny

Adam Houska
člen pracovní skupiny

Jitka Kosíková
členka pracovní skupiny

Martin Moravec
člen pracovní skupiny