Koncepce dlouhodobé lůžkové péče a zdravotní respitní péče o děti se závažnou život limitující diagnózou

Koncepční dokument vydaný Sekcí dětské paliativní péče ČSPM za finanční podpory MZ ČR.