Koncepce péče o děti a dospívající se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny

Koncepce péče o děti a dospívající se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny byla vypracována na bázi širokého mezioborového konsensu odborníků. Koncepce detailně popisuje, jak dítě a rodinu s paliativními potřebami identifkovat, jak nastavit plán péče a jak zajistit péči v domácím prostředí, péči v závěru života i pozůstalostní péči.

Koncepce nabízí popis současného stavu a definuje, jakým způsobem je třeba proměnit systém péče, abychom dítěti
i jeho rodině nabídli co nejlepší podporu.

Na tvorbě koncepce se významně podílela Sekce dětské paliativní péče ČSPM, ale i řada dalších odborníků napříč institucemi ve zdravotní i sociální oblasti. Všem tvůrcům děkujeme a věříme, že právě díky široké podpoře, kterou koncepce mezi odborníky získala, bude základním stavebním kamenem oficiální vládní strategie.