Laureáti cen ČSPM za rok 2022

V rámci letošního ročníku XIII. celostátní konference paliativní medicíny jsme vyhlásili ocenění ČSPM za uplynulý rok.

• Cenu za významný přínos paliativní péči v ČR získala v letošním roce BRONISLAVA HUSOVSKÁ, paní ředitelka z Mobilního hospice Ondrášek, která na konferenci oslnila publikum svým plenárním vystoupením „Nevyšlapanou cestou: ohlédnutí za 18 lety inovací v mobilním hospici Ondrášek“, které kromě obrovského množství práce, úsilí a inspirativního přístupu dokumentovalo právě také významnost přínosu paní ředitelky pro paliativní péči.

• Cenu za příkladnou praxi v kategorii lékař/ka si v letošním roce odnesla JITKA POLIŠENSKÁ, vedoucí lékařka a zakladatelka nemocničního konziliárního týmu paliativní péče v IKEM. Svými schopnostmi a nasazením dodnes systematicky rozvíjí podpůrnou a paliativní péči na tomto pracovišti s mimořádně vysokými odbornými nároky.

• V kategorii nelékařská profese Ceny za příkladnou praxi jsme měli tu čest mezi laureáty přivítat MONIKU MARKOVOU, ředitelku Hospice sv. Štěpána a předsedkyni Fóra mobilních hospiců, která se dlouhodobě a s úžasnými výsledky zapojuje do osvěty a advokacie paliativní péče. Úspěšně a příkladně také vede zařízení, které postupně rozšiřuje své aktivity na různé formy specializované paliativní péče.

• Mezi nominovanými zdravotními sestrami na Cenu za příkladnou praxi zvítězila JITKA KOSÍKOVÁ, která v současné době vede Domácí hospic sv. Michaela v Poličce, ale svými schopnostmi zasahuje do mnoha dalších odvětví. Svou energii a odbornost přináší do reálných a funkčních projektů v paliativní péči včetně zaměření na dětskou péči.Jitka Kosíková se navíc v roce 2022 stala také držitelkou Ceny za nejlepší dokumentární knihu v rámci Mezinárodního festivalo dokumentárních filmů Jihlava. Toto ocenění získala za knihu Břehy nejsou na dohled, kde kromě svých zážitků z Mise Lékařů bez hranic vypráví příběh zdravotní sestry domácího hospice.

Všem laureátkám ze srdce blahopřejeme a s vděčností děkujeme za jejich práci v paliativní péči.