Memorandum o spolupráci na systematickém rozvoji paliativní péče

V úterý 30. července 2019 bylo na Ministerstvu zdravotnictví ČR slavnostně podepsáno Memorandum o spolupráci na systematickém rozvoji paliativní péče v ČR. Dokument podepsal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, ředitelé všech zdravotních pojišťoven v ČR a za ČSPM její předseda Ondřej Sláma. Svým podpisem všechny strany vyjádřily připravenost a vůli pracovat na systematickém rozvoji paliativní péče. Česká společnost paliativní medicíny je v memorandu označena za garanta odbornosti a koordinátora zavádění paliativní péče do systému zdravotní a sociální péče.

Podpis memoranda považujeme za velký úspěch a současně závazek a odpovědnost.