Nové číslo časopisu paliativní medicína

Právě vyšlo vánoční číslo časopisu Paliativní medicína, oficiálního časopisu České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP (ČSPM). Rozsahem není velké, ale přináší několik klíčových příspěvků.
Prvním z nich je "Konsensuální doporučení pro péči o pacienty v terminálním stavu v podmínkách urgentní medicíny", který společně vypracovaly Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP a ČSPM.
Důležitý je i další publikovaný dokument, Stanovisko výboru ČSPM ke zdravotní respitní péči, který zdůrazňuje potřebu systémové změny aby mohla být zdravotní respitní péče poskytovaná jak v domácím tak institucionálním prostředí ukotvena do zákona o zdravotních službách. 

Na XIII. Celostátní konferenci paliativní medicíny v Ostravě přednesl Mgr. Pavel Pokorný, synodní rada Českobratrské církve evangelické, zajímavý příspěvek na téma naděje v paliativní medicíně a následně pro náš časopis připravil úvahu o tom, jak vlastně „zacházíme“ s nadějí. Dovolte nám u příležitosti vánočního čísla odcitovat jeho závěr: „Naděje se zrodila tehdy, kdy ji nikdo nečekal. Naděje se zrodila tam, kde ji nikdo nehledal. Možná je taková chvíle právě teď a takové místo tam, kde právě jste.“

I letos v tomto čase přinášíme inspirativní a motivující rozhovory s laureáty cen ČSPM. 

Děkujeme za vaši přízeň. Vaše náměty, dotazy a rukopisy můžete zaslat na redakce@palmed.cz, můžete se na nás obrátit s čímkoliv co se týká přípravy rukopisu, publikačních náležitostí nebo registrace do redakčního systému.
Nezapomeňte si také prodloužit předplatné: predplatne@palmed.cz.

Příjemné vkročení do nového roku a dobré čtení přeje

doc. MUDr. Kateřina Rusinová, Ph.D. / vedoucí redakční rady