Oficiální stvrzení spolupráce s Fórem mobilních hospiců a s Institutem Pallium

Česká společnost paliativní medicíny stvrdila svoji spolupráci se dvěma spřátelenými organizacemi na poli paliativní péče v České republice. Deklarace o spolupráci s Fórem mobilních hospiců, z. s. a s nově vzniklou organizací Institut pallium, z. ú. jsou cennými dokumenty, které vyjadřují vzájemný respekt i závazky organizací.

Spolupráce s FMH

ČSPM a FMH jsou dlouhodobými partnery, kteří se společně podílejí na tvorbě odborných stanovisek, doporučených postupů i metodických pokynů pro mobilní specializovanou paliativní péči. Mezi významné úspěchy této spolupráce patří:

Spolupráce s Institutem Pallium

ČSPM a Institut Pallium spolupracují na realizaci vzdělávacích akcí v dětské paliativní péči. Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP zůstává odborným garantem vzdělávání a zajišťuje lektory pro jednotlivé kurzy. 

Více informací o činnosti organizace Institut Pallium naleznete na pallium.cz