Podklady pro konziliární týmy paliativní péče

Pracovní skupina nemocniční paliativní péče ČSPM připravila pro potřeby KTPP podklady pro nasmlouvání péče, pro elektronický záznam činnosti, přehled ambulantních, signálních a DRG kódů.