Podpora rozvoje obecné paliativní péče u praktických lékařů

Projekt České společnosti paliativní medicíny ve spolupráci s nadačním fondem Abakus zaměřený na podporu praktických lékařů v poskytování obecné paliativní péče pacientům v závěru života.

Praktičtí lékaři hrají při poskytování péče pacientům v závěrečném období života velmi důležitou roli. Dostupnost a kvalita této péče pro pacienty a jejich rodiny je různá. Cílem projektu je zmapovat potřeby a bariéry v poskytování dobré péče v závěru života a definovat podmínky, za kterých by poskytování péče (povahy obecné paliativní péče) praktickými lékaři bylo motivující, reálné, systémové a udržitelné. Výstupem projektu bude popis bariér s nabídkou k jejich odstranění a návrh nástrojů, které povedou k efektivní implementaci obecné paliativní péče v prostředí primární péče.

Projekt je financován nadačním fondem Abakus a procesně zajištěn Nadačním fondem Kliniky paliativní medicíny.