Společné prohlášení k vyjádření poslankyně Věry Procházkové

Společně s Fórem mobilních hospiců sdílíme prohlášení, na kterém jsme s ostatními zástupci odborných a zastřešujících společností od 21. 5. 2019 pracovali. Bohužel společnosti APHPP a ČSHP porušily dohodu o společném postupu a vydaly včera své prohlášení, které ale vychází ze společně odsouhlaseného, a následně jej pouze pod svou hlavičkou rozeslaly i do médií.

Prosíme o sdílení původního společně vypracovaného prohlášení. Jsme přesvědčeni, že společné prohlášení má větší váhu.

za výbor ČSPM

MUDr. Irena Závadová

K prohlášení se následně připojila také Asociace nemocničních kaplanů a Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice.