Společné stanovisko ČSPM ČLS JEP a Fóra mobilních hospiců k poslaneckému návrhu zákona o paliativní péči, rozhodování na konci života a eutanázii

Poslanecký návrh na vydání zákona o paliativní péči, rozhodování na konci života a eutanázii usiluje o legalizaci eutanázie jako nástroje k řešení utrpení nevyléčitelně nemocných pacientů v závěru života. Výbor ČSPM a představenstvo FMH jsou přesvědčeny, že toto utrpení pacientů lze účinně zmírnit erudovanou paliativní péčí. Kvalitní paliativní péče ale není v současné době většině pacientů reálně dostupná. Zavést v této situaci do českého právního řádu a do klinické praxe možnost eutanázie a asistované sebevraždy proto považujeme za nezodpovědné a nepřijatelné. “Na pořadu dne” je systematický rozvoj dostupné paliativní péče ve všech segmentech zdravotního a sociálního systému.