Stanovisko ČSPM ČLS JEP upřesňující pravidla poskytování a vykazování mobilní specializované paliativní péče


Výbor ČSPM oznamuje vydání nového stanoviska, které upřesňuje pravidla pro poskytování a vykazování mobilní specializované paliativní péče (MSPP) odbornosti 926. Toto stanovisko slouží jako doplněk k současným dokumentům popisujícím pravidla poskytování této důležité zdravotní služby a bylo vypracováno pracovní skupinou pro mobilní specializovanou paliativní péči ČSPM.

Cílem tohoto stanoviska je zajistit jednotný přístup k MSPP a přinést jasnost a přehlednost do procesu vykazování této péče. Věříme, že toto upřesnění pomůže poskytovatelům MSPP lépe porozumět a implementovat pravidla, která jsou nezbytná pro zajištění kvalitní a efektivní péče o pacienty.