Volby do rady Geriatrické sekce - kandidáti


Svými nominacemi do rady Sekce pro geriatrii v paliativní péči, jste vybrali následující kandidáty: 

Seznam je řazen abecedně a obsahuje jména kandidátů, kteří se svojí nominací souhlasili. Po rozkliknutí jména se Vám objeví medailonek kandidáta.

Elektronickou volbu lze provést ode dne 24.6.2024 do dne 30.6.2024
Na formuláři budou uvedena jména všech kandidátů dle kandidátních listin. Volič označí na formuláři jména volených osob, maximálně však 5. Formulář neumožní volit více osob, umožní však volit méně osob. Označení menšího počtu osob nezpůsobuje neplatnost volby.

Výzvy budou rozesílány z elektronického volebního systému mimo ČLS JEP z emailové adresy: invitations@mail.electionbuddy.com DOPORUČUJEME voličům kontrolovat průběžně spamové schránky!!!

Vyhlášení výsledků bude k dispozici zde na webových stránkách od 1.7.2024