Volby do rady Geriatrické sekce v paliativní péči


Rada Sekce pro geriatrii v paliativní péči ČSPM ČLS JEP rozhodla dne 23.5.2024 o konání voleb. Volby se uskuteční elektronickou formou.

Pokud jste členem Sekce a chcete se voleb zúčastnit, zkontrolujte si prosím svoji e-mailovou adresu přihlášením se do členského profilu nebo vznesením dotazu na Centrální evidenci členů ČLS JEP. Je-li potřebné provést opravu e-mailové adresy, sdělíte toto na adresu: cle@cls.cz a Centrální evidence členů ČLS JEP opravu provede. V databázi ČLS JEP můžete mít zregistrovanou pouze jednu e-mailovou adresu, kterou v průběhu voleb již nebude možné měnit!

Výzvy budou rozesílány z elektronického volebního systému mimo ČLS JEP z emailové adresy: invitations@mail.electionbuddy.com. Např. servery nemocnic mají speciální antivirové ochrany, doporučujeme voličům kontrolovat průběžně spamové schránky!

Harmonogram:

  • Výběr kandidátů (ze seznamu řádných členů ČSPM ČLS JEP) lze provádět od 3.6.2024 do 9.6.2024
  • Kandidátní listina bude zveřejněna od 17.6.2024 do 23.6.2024
  • Elektronickou volbu lze provést ode dne 24.6.2024 do dne 30.6.2024, poté již nebude možno elektronicky volit
  • Vyhlášení výsledků bude zveřejněno od 1.7.2024 do 7.7.2024