Vyjádření Sekce dětské paliativní péče k výstavbě dětského hospice

V posledních týdnech se v mediálním prostoru objevily vcelku převratné zprávy ohledně výstavby dětských hospiců v České republice, a tím rozvoje dětské paliativní péče jako takové. Jsme velmi rádi, že Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP vyjádřila svůj postoj k problematice výstavby dětských hospiců a potřebě dostupnosti tohoto typu péče na území ČR.