Výsledky voleb do rady Sekce pro etiku v paliativní péči


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás informovat, že ve dnech 3. – 7. června 2024 proběhly volby do rady Sekce pro etiku v paliativní péči  ČSPM ČLS JEP na funkční období 7/2024 – 7/2028. Rádi bychom touto cestou poděkovali Vám všem, kteří jste se voleb zúčastnili.

Volby probíhaly elektronickou formou, jejich organizaci zajistila Česká lékařská společnost J. E. Purkyně ve spolupráci s volební komisí České společnosti paliativní medicíny.

Volební komise:
Mgr.  Matěj Hájek, Th.D. (předseda)
Vítězslav Vurst, B.Th.
Kristýna Štefanides

Celkem bylo uděleno 84 hlasů 10 kandidátům.

Do pětičlenné rady Sekce pro etiku v paliativní péči ČSPM ČLS JEP byli zvoleni: 

  1. JUDr. Barbora Steinlauf, Ph.D., MA, 17 hlasů
  2. ThLic. Ing. René Milfait, Ph.D., 14 hlasů
  3. MUDr. Adam Houska, 13 hlasů
  4. doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D., 12 hlasů
  5. MUDr. Tereza Petrů, 8 hlasů

Dále jste svůj hlas udělili těmto kandidátům, kteří se umístili pod čarou:

  1. MUDr., Mgr. Magdalena Chvílová Weberová, 5 hlasů
  2. MUDr. Ladislav Kabelka Ph.D., 5 hlasů
  3. doc., RNDr. Karel Sládek ThLic., Ph.D., 5 hlasů
  4. Bc. Alena Peremská MHA, 3 hlasy
  5. Petr Wiselka, 2 hlasy

Volba jednotlivých funkcí nové rady proběhne na jejím prvním zasedání červnu 2024.

Případné stížnosti na průběh voleb lze uplatnit do 24. června 2024 na e-mailovou adresu Matej.Hajek@uhkt.cz.