Výsledky voleb do rady Sekce pro geriatrii v paliativní péči


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás informovat, že ve dnech 24. – 30. června 2024 proběhly volby do rady Sekce pro geriatrii v paliativní péči  ČSPM ČLS JEP na funkční období 8/2024 – 8/2028. Rádi bychom touto cestou poděkovali Vám všem, kteří jste se voleb zúčastnili.

Volby probíhaly elektronickou formou, jejich organizaci zajistila Česká lékařská společnost J. E. Purkyně ve spolupráci s volební komisí České společnosti paliativní medicíny.

Volební komise:
Kristýna Štefanides (předsedkyně)
MUDr. Regina Slámová
Kateřina Hájková Klíčová

Celkem bylo uděleno 41 hlasů 7 kandidátům.

Do pětičlenné rady Sekce pro etiku v paliativní péči ČSPM ČLS JEP byli zvoleni: 

  1. MUDr. Hana Vaňková, Ph.D., 8 hlasů
  2. MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D., 8 hlasů
  3. MUDr. Eva Hegmonová, 5 hlasů*
  4. MUDr. et Mgr. Dana Hrnčiariková, Ph.D., 5 hlasů*
  5. MUDr. Vanda Světlíková, 5 hlasů*

*Kandidáti MUDr. Eva Hegmonová, MUDr. et Mgr. Dana Hrnčiariková, Ph.D., MUDr. Vanda Světlíková a Ing. Ludmila Lorencová, Mgr. et Mgr. Karolína Pechová, Ph.D.  se umístili na posledním voleném místě se shodným počtem hlasů, proto o zvolení rozhodla volební komise losováním dle volebního řádu ČLS JEP (§ 5, ods. 2), ze kterého vyšli vítězně MUDr. Eva Hegmonová, MUDr. et Mgr. Dana Hrnčiariková, Ph.D., MUDr. Vanda Světlíková

Dále jste svůj hlas udělili těmto kandidátům, kteří se umístili pod čarou:

  1. Ing. Ludmila Lorencová, 5 hlasů
  2. Mgr. et Mgr. Karolína Pechová, Ph.D., 5 hlasů

Volba jednotlivých funkcí nové rady proběhne na jejím prvním zasedání v červenci 2024.

Případné stížnosti na průběh voleb lze uplatnit do 24. července 2024 na e-mailovou adresu stefanides@pallium.cz.