Zápis ze schůze výboru 10/2022

Zápis ze schůze výboru uskutečněné v říjnu 2022.