Zápis ze schůze výboru 10/2023

Zápis ze schůze výboru uskutečněné v říjnu 2023.