Zápis ze schůze výboru 11/2022

Zápis ze schůze výboru uskutečněné v listopadu 2022.