Zápis ze schůze výboru 1/2022

Zápis ze schůze výboru uskutečněné v lednu 2022.