Zápis ze schůze výboru 1/2023

Zápis ze schůze výboru uskutečněné v lednu 2023.