Zápis ze schůze výboru 1/2024


Zápis ze schůze výboru uskutečněné v lednu 2024