Zápis ze schůze výboru 12/2022

Zápis ze schůze výboru uskutečněné v prosinci 2022.