Zápis ze schůze výboru 2/2022

Zápis ze schůze výboru uskutečněné v únoru 2022.