Zápis ze schůze výboru 2/2023

Zápis ze schůze výboru uskutečněné v únoru 2023.