Zápis ze schůze výboru 4/2022

Zápis ze schůze výboru uskutečněné v dubnu 2022.