Zápis ze schůze výboru 5/2022

Zápis ze schůze výboru uskutečněné v květnu 2022.