Zápis ze schůze výboru 6/2022

Zápis ze schůze výboru uskutečněné v červnu 2022.