Zápis ze schůze výboru 6/2023

Zápis ze schůze výboru uskutečněné v červnu 2023.