Zápis ze schůze výboru 7/2023

Zápis ze schůze výboru uskutečněné v červenci 2023.