Zápis ze schůze výboru 9/2022

Zápis ze schůze výboru uskutečněné v září 2022.