Zápis ze schůze výboru 4/2023

Zápis ze schůze výboru uskutečněné v dubnu 2023.