VI. Konference dětské paliativní péče v ČR

23. – 24. listopadu 2023, Litomyšl

O konferenci


VI. Konference dětské paliativní péče v ČR
23. 11. 2023 - 24. 11. 2023
Zámecké návrší, Jiráskova 133, Záhradí, 570 01 Litomyšl


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na VI. Konferenci dětské paliativní péče vás zveme do Litomyšle, města s více než tisíciletou tradicí, geniem loci, v němž se snoubí úcta k historickému dědictví a péče o ně s moderním a respektujícím rozvojem. Nepřipomíná vám to paliativní péči? Obor prodchnutý respektem k pacientům, rodinným kořenům, který si za nejvyšší hodnotu dává kvalitní prožívání času, který je rodinám vymezen. Obor, který se dynamicky rozvíjí a inspiruje.

Program letošní konference se bude inspirovat Evropskou chartou paliativní péče o děti a mladé lidi, připravené European Association for Palliative Care. Ta má tři základní okruhy – péče o pacienty, péče o rodiny a péče o pečující profesionály. Už nyní můžeme slíbit, že program nabídne nejen zahraničního hosta, kterým je letos prof. Julia Downing, přehled současných poznatků, ale i trendy blízké budoucnosti, workshopy i příležitosti k setkávání.

Litomyšl má ve znaku lilii, původně premonstrátskou. Ve třech listech jejího květu můžeme vidět tři okruhy Charty a heslo premonstrátů „Připraveni ke každému dobrému dílu“ je pečujícím profesionálům v dětské paliativní péči jistě blízké. Dobrá síla spojení Litomyšle a dětské paliativní péče je tedy symbolicky zaručena… 

Přijeďte se poučit, diskutovat, rozvíjet sebe a ostatní!

Za Programový výbor konference,

MUDr. Pavel Rozsíval

Programový výbor konference

  • MUDr. Pavel Rozsíval, předseda
  • MUDr. Mahulena Exnerová
  • MUDr. Han Hálek, Ph.D.
  • Mgr. Jitka Kosíková
  • JUDr. Barbora Steinlauf

Pokud chcete kontaktovat programový výbor, napište na detska@paliativnimedicina.cz.

Institut Pallium je partnerem Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP v rozvoji dětské paliativní péče a hrdým organizátorem VI. Konference dětské paliativní péče


Za finanční podporu VI. Konference dětské paliativní péče děkujeme

Registrace na konferenci

VI. Konference dětské paliativní péče v ČR
23. – 24. listopadu 2023, Litomyšl