Nechutenství

Základní informace


Úvod: 

 • je ztráta chuti k jídlu vedoucí ke sníženému příjmu potravy 
 • dlouhodobé nechutenství vede ke kachexii 

Příčiny:  

 • nechutenství může být symptomem onemocnění trávicí trubice (kariézní chrup, orální kandidóza, GER, malabsorpce, zácpa) 
 • vyskytuje se u neurodegenerativních nebo neuromuskulárních poruch – často přítomno v terminální fázi onemocnění 

Důležité poznámky:  

V průběhu umírání je odmítání stravy a tekutin přirozené. Rodiče to pochopitelně často velmi těžko přijímají, neboť výživa je považována za základní životní potřebu a rodiče se věnují zajištění této potřeby neustále již od novorozeneckého věku. 

Terapie: 

Kauzální léčba, pokud je možná (např. orální kandidóza).  

Míra intervence a terapie je velmi závislá na pocitech dítěte. Nechutenství často není obtěžujícím symptomem. Pokud dítě není hladové, do jídla ho nenutíme. Míru intervence vždy diskutujte s dítětem a rodiči (např. zavedení sondy, nitro žilní výživa). 

Nefarmakologická: 

 • nabízejte menší porce v častějších intervalech 
 • dbejte na chuťové preference dítěte 
 • porci podávejte zajímavě, např. na malém talíři (opticky porce působí jako menší) 
 • slaná jídla vyvolávají nevolnost méně často než ostatní 
 • dbejte na správnou teplotu pokrmu 
 • pokud je dítě hladové a není schopné perorálního příjmu, nabídněte alternativní způsob výživy (brčko, nasogastrická sonda atd.) 

Farmakologická:  

Kortikoidy, progesteronová analoga, kanabinoidy a serotoninergní antagonisté  stimulují orexigenní (apetit povzbuzující) dráhy v hypothalamu. U progestero nových analog a dexamethasonu byl prokázán benefit v léčbě s rakovinou asociovaného syndromu anorexie/kachexie. 

 • Kortikoidy: pravděpodobný stimulační efekt je zprostředkován jednak supresí prozánětlivých působků (u nádorové anorexie a kachexie je proinflamatorní reakce organismu uváděna jako jeden z dominujících patofyziologických mechanismů) a přímým vlivem na chuťové centrum v hypothalamu.  
 • Nízkodávkované kortikoidy zvyšují chuť k jídlu, zároveň snižují pocit nevolnosti. 
 • Vzhledem ke svým nežádoucím účinkům jsou používány především krátkodobě, stimulační efekt je u kortikoidů omezen časově, po 3-4 týdnech  pozvolna klesá.  
  Dexamethason:
  < 10 kg 0,15 mg/kg/den
  10-20 kg 2 mg/den
  21-40 kg 4 mg/den
  > 41 kg 8 mg/den
  Prednison 0,5 – 1 mg/kg/den v 1–2 denních dávkách (nejlépe ráno a v poledne)
 • Progesteronová analoga: Megestrol-acetát (Megace tbl. a susp.) – zvyšuje chuť k jídlu. Zvyšuje však především podíl tělesného tuku.

 • Potenciální nežádoucí účinky jsou tvorba edémů, trombembolie, adrenální insuficience.  

  Megestrol-acetát (Megace tbl. a susp.) 7,5 – 10 mg/kg/den (maximum 800 mg/den) v 1–4 denních dávkách

Plán pro management


Krok 1: 

 • pátrejte po odstranitelné příčině nechutenství (orální kandidóza, zubní kaz atd.) 
 • objektivizujte celkový denní příjem jídla a tekutin 
 • zhodnoťte míru nechutenství, celkový stav dítěte, jeho celkovou chuť k jídlu a komfort 

Krok 2: 

 • nabízejte menší porce v častějších intervalech  
 • dbejte na chuťové preference dítěte 
 • porci podávejte zajímavě, např. na malém talíři (opticky porce působí jako menší)  
 • slaná jídla vyvolávají nevolnost méně často než ostatní 
 • dbejte na správnou teplotu pokrmu 
 • jídla podávejte hravou formu 

Krok 3:  

Pokud má dítě hlad, není schopné perorálního příjmu, nabídněte mu  alternativní způsob krmení (např. nazogastrická sonda). Vždy s dítětem a rodiči  prodiskutujte komfort dítěte a celkový přínos intervence.  

K podpoře apetitu je možné užít farmakologickou terapii: 

 • Kortikoidy: krátkodobě 
  Dexamethason:
  < 10 kg 0,15 mg/kg/den
  10-20 kg 2 mg/den
  21-40 kg 4 mg/den
  > 41 kg 8 mg/den
  Prednison 0,5 – 1 mg/kg/den v 1–2 denních dávkách (nejlépe ráno a v poledne)
 • Progesteronová analoga: Megestrol-acetát(Megace tbl. a susp.)

  Megestrol-acetát (Megace tbl. a susp.) 7,5 – 10 mg/kg/den (maximum 800 mg/den) v 1–4 denních dávkách

Při přetrvávání obtíží nebo pro konzultaci – volejte paliativní tým. 

Informace pro rodiče a pečující 


V pokročilých fázích onemocnění Vašeho dítěte Vám může podávání jídla a pití přinést spoustu starostí a obav.  

Vaše dítě může odmítat jídlo a pití z následujících důvodů:  

 • nemá chuť k jídlu 
 • má jiné chutě 
 • cítí nevolnost nebo zvrací 
 • má obavy a strach 
 • má potíže s polykáním 

Jak můžeme pomoci?  

 • nabízejte jídlo spíše často a v malých porcích – používejte malé talířky – nabízejte dítěti to, na co má chuť a cokoliv, co má rádo 
 • buďte připraveni mu podat jídlo i v neobvyklém čase, třeba i v nočních hodinách 
 • neupozorňujte na to, že dítě málo jí a pije, nepřitahujte k tomu pozornost – je možné zkusit podávat džus s ledovou tříští 
 • je možné i v malých dávkách zajistit dostatečný kalorický příjem (přidávat máslo či smetanu atd.) 
 • v pokročilých fázích onemocnění tělo potřebuje stále méně jídla a pití, děti necítí hlad a žízeň – ale mohou mít suchá ústa – je proto vhodné je udržovat čistá a zvlhčovat je