Dětská paliativní péče

Informační zdroje


PUBLIKACE

Psychosociální podpora při úmrtí miminka

Kniha je průvodcem pro učitele pomáhajících profesí a nabízí techniky vhodné k tomu, aby se studenti naučili porozumět procesu truchlení při perinatální ztrátě, popsat a formulovat význam rituálu rozloučení pro rodiče po perinatální ztrátě, naplánovat psychosociální péči o ženu/rodiče po perinatální ztrátě, efektivně poskytnout psychosociální intervence při úmrtí novorozeného dítěte, aplikovat poznatky o psychoterapeutickém přístupu k ženám/rodičům po perinatální ztrátě do praxe, rozlišit normální a komplikovaný průběh truchlení, vyhodnotit prospěšné strategie pro zvládání zármutku a aplikovat zásady psychohygieny.

Vydání publikace podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR.


Management vybraných symptomů v dětské paliativní péči

Publikace autorů z olomoucké fakultní nemocnice představuje management nejčastějších symptomů v dětské paliativní péči. Je rozčleněna do tří oddílů, z nichž oddíl A uvádí stručné a přehledné informace o jednotlivých symptomech a jejich nefarmakologické i farmakologické léčbě, oddíl B obsahuje šablony možných postupů pro léčbu symptomů použitelné po individuálních úpravách pro praktické užití u konkrétních pacientů a oddíl C srozumitelně popisuje podstatu symptomů a možnosti jejich léčby a je určen pro rodiče a pečující.

Vydání publikace podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR.


Perinatální trajektorie pro děti s paliativními potřebami

Publikace byla přeložena z anglického originálu vydaného organizací Together for Short Lives v roce 2009. Je určena odborníkům na perinatální péči, porodníkům, neonatologům a dalším poskytovatelům služeb pro novorozence, odborníkům na péči o těhotné včetně porodních asistentek a lidí působící v oboru dětské paliativní péče.

České vydání podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR.


Potřeby dětí s život limitujícím nebo život ohrožujícím onemocněním a jejich rodin

Kristýna Poláková, Lucie Žáčková, Martin Loučka

Studie systematicky mapuje a popisuje připravenost a schopnost praktických lékařů pro děti a dorost a nemocnic v regionech přijmout do péče dítě s život omezujícím nebo s život limitujícím onemocněním, případně dítě v terminální fázi nemoci. Mapuje také postoje dětských lékařů a jejich informovanost v oblasti dětské paliativní péče. K dosažení tohoto cíle byla využita kvantitativní data ze dvou dotazníkových šetření.


Průvodce pro rodiče

Tento letáček byl vytvořen pro rodiče, pečovatele či zákonné zástupce, kteří pečují o dítě s život limitujícím nebo život ohrožujícím onemocněním. Vznikl, aby vám pomohl při zvažování možných variant v situaci, kdy by vaše dítě vyžadovalo intenzivní péči.

Tím nejobvyklejším důvodem, proč vás zdravotníci na tento letáček odkáží, ale bude situace, kdy tým, který má péči o vaše dítě na starost, dospěje k závěru, že vaše dítě vstupuje do závěrečné fáze svého života. V tomto čase je třeba prodiskutovat a rozhodnout mnoho důležitých věcí a zdravotníci chtějí mít jistotu, že situaci dobře rozumíte, a chtějí se také dozvědět více o vašich názorech a hodnotách, o vaší víře a přáních.


Když zemře miminko

Tato brožura vznikla za účelem pomoci pozůstalým rodičům v prvních dnech po úmrtí dítěte. Inspiraci v ní mohou najít i porodní asistentky a další zaměstnanci porodnic, nemocnic a hospiců, kde se s pozůstalými rodiči setkávají a kde hledají nové cesty, jak těmto rodičům pomoci. Brožurka obsahuje informace z následujících oblastí:

 • Praktické záležitosti, které je potřeba řešit
 • Emoční a fyzické projevy smutku a truchlení po smrti dítěte
 • Kde najít pomoc

Pediatric Critical Care Medicine – překlad článků odborného časopisu

V časopise Pediatric Critical Care Medicine vyšlo v minulém roce (August 2018 – Volume 19 – Supplement 28 S) inspirativní číslo věnované paliativní péči. Pro zájemce jsme články přeložili.

Překlad vznikl za podpory Nadace Jistota Komerční banky.


VIDEA

Trudin mazlíček - Ptáček zpěváček

Začátky a cíle Sekce dětské paliativní péče

Jak pomáhá paliativní péče?

Dětská paliativní péče v nemocnici
Domácí paliativní péče pro děti
Perinatální paliativní péče
Může ztráta dítěte uzdravit vztahy a je možné pak dále pokračovat v běžném životě?

Rodiče rodičům –⁠ osobní výpovědi rodičů dětí se závažným život limitujícím či ohrožujícím onemocněním

BREVÍŘ FARMAKOTERAPIE

ADRENALIN

Indikace: 

 • dušnost
 • omezení kapilárního krvácení
 • dekongesce sliznic
 • anafylaktický a endotoxinový šok, Quinckeho edém
 • bronchospasmus

Dostupné formy: 

 • injekční roztok: ADRENALIN INJ., 1 mg/ml
 • injekční roztok: EPIPEN 300MCG INJ SOL PEP 0,3ML, EPIPEN JR. 150MCG INJ SOL 0,3ML

Dávkování a cesta podání: 

1) Dušnost:

 • injekční roztok 1 mg/1 ml (lze 2,5 mg – 5 mg) a 5 ml 1/1 FR, inhalovat 5 – 10 minut

2) Lokální krvácení: 

 • Gáza, štětička namočená v adrenalinu 1 mg/ml – přiložit se stlačením na krvácející ránu, ulceraci po dobu 10 minut
 • Nebulizace – 0,5 mg/kg (max. 5 mg) v 5 ml 1/1 FR – pro krvácení z nedostupných míst v orofaryngu a dýchacích cestách

3) Dekongesce sliznice:

 • Štětička namočená v adrenalinu 1 mg/ml – pokud nejsou jiná dekongestiva k dispozici

4) Anafylaktický šok, Quinckeho edém:

 • Podat co nejdříve a jako první lék při podezření na anafylaktický šok
Méně než 6 měsíců 0,01 mg/kg i.m. (0,01 ml/kg roztoku 1:1 000)
6 měsíců – 6 let 0,15 mg i.m. (0,15 ml roztoku 1:1 000)
6-12 let 0,3 mg i.m. (0,3 ml roztoku 1:1 000)
Nad 12 let  0,5 mg i.m. (0,5 ml roztoku 1:1 000)

5) Bronchospasmus:

 • Nebulizace – 0,5 mg/kg (max. 5 mg) v 5 ml 1/1 FR – možno opakovat po 3 hodinách, maximální denní dávka – 12 inhalací/24 hodin

Nežádoucí účinky: 

 • zvracení, bolesti hlavy
 • tachykardie, bradykardie, arytmie
 • hypertenze

Poznámky: 

 • jako vazokonstringens lze s výhodou užít lokálně na dostupná místa včetně nasopahyrngu a oropharyngu (lokální krvácení, hemoptýza) – dle lokalizace gáza, štětička, nebulizace 
 • při nutnosti ředění je výhodnější ředit s 5% glukózou pro lepší účinnost přípravku
 • riziko opětovného krvácení (rebound fenomén) 
 • nástup efektu inhalačního adrenalinu za 10 – 30 minut, efekt odeznívá do hodiny
AMITRIPTYLIN

Indikace: 

 • neuropatická bolest

Dostupné formy: 

 • tablety: např.  AMITRYPTILIN-SLOVAKOFARMA tbl a 25 mg
 • magistraliter: perorální suspenze, transdermální krém

Dávkování a cesta podání: 

 • Amitriptylin p. o. 
úvod 0,2 mg/kg/ dávku první dávka před spaním
postupně až 1 mg/kg/ dávku

à 12 hodin

Nežádoucí účinky: 

 • nelze používat s inhibitory MAO
 • může působit zácpu, sucho v ústech, ospalost, retenci moči

Poznámky: 

 • analgetický efekt nastupuje postupně – v řádu dní
 • pozitivní efekt – spánek a zvýšená chuť k jídlu – nastupují poměrně rychle
 • anticholinergní efekt lze využít pro snížení nadměrného pocení a slinění
BAKLOFEN

Indikace: 

 • spasticita a bolestivé svalové spasmy

Dostupné formy: 

 • tablety: např. BACLOFEN POLPHARMA tbl a 10 mg, 25 mg
 • magistraliter: perorální suspenze, transdermální krém

Dávkování a cesta podání: 

 • baklofen p. o. 
úvod 0,3 mg/kg/ den ve 4 dávkách
postupně (navyšování po týdnech) až 1 – 2 mg/kg/ den do 8 let maximální dávka 40 mg/den, nad 8 let 60 mg/den

Nežádoucí účinky: 

 • u renálního selhání – redukce dávek
 • může působit iritaci žaludeční sliznice
 • teoreticky může působit celkovou svalovou slabost, event. i poruchy polykání

Poznámky: 

 • pozor na náhlé vysazení! (hypertonie, neklid, vegetativní příznaky)
 • pokud není efekt po 6 týdnech podávání, další léčba je zbytečná
BISAKODYL

Indikace:

 • funkční zácpa

Dostupné formy: 

 • tablety: např. BISACODYL-K 5mg tbl. obd.; FENOLAX 5mg tbl. ent. ; DULCOLAX tbl. 
 • čípky: např. DULCOLAX sup. 10 mg, magistraliter čípky a 5 mg

Dávkování:

děti od 2–10 let 5mg
nad 10 let 5-10 mg
CAVE kontraindikováno u kojenců

Nežádoucí účinky: 

 • koliky, křeče, průjem, zvracení, říhání, kožní vyrážka, kopřivka, svědění
 • kontraindikací jsou střevní obstrukce, ileus, zánětlivá střevní onemocnění, enterorhagie, období bezprostředně po operaci dolní části GIT

Poznámky: 

 • stimulační laxativum, inhibuje transport sodíku ve střevě, zadržuje vodu ve střevě 
 • působí stimulačně na nervové pleteně
 • účinek většinou 5 – 10 hodin po požití, 20 – 45 min po podání čípků
DEXAMETAZON

Indikace:

 • protizánětlivá 
 • dušnost
 • antiedematózní (zvýšení intrakraniálního tlaku, míšní komprese, zvětšení orgánů, kostní metastázy, maligní střevní obstrukce)
 • bolest – koanalgetický efekt
 • nechutenství

Dostupné formy:

 • injekční roztok: např. DEXAMED 8 mg/2 ml
 • tablety: např. FORTECORTIN tbl a 4 mg
 • magistraliter: čípky

Dávkování a cesta podání:

Dušnost p.o. a i.v.

0,15–0,6 mg/kg/dávku
Nechutenství:
<10 kg 0,15 mg/kg/den
10–20 kg 2 mg/den
21–40 kg 4 mg/den
> 41 kg 8 mg/den
Bolest hlavy při nitrolební hypertenzi 0,25mg/kg 2x denně 5 dní, poté snížení dávky nebo vysazení
Edém mozku u tumorů CNS úvodní dávka 1–2 mg/kg/dávku v jedné dávce
udržovací 1–1,5 mg/kg/den po 4–6 hodinách
maximální dávka 16 mg/den

Nežádoucí účinky: 

 • při dlouhodobém užívání především Cushingův syndrom, nárůst hmotnosti
 • porucha glukózové tolerance, osteoporóza, úbytek svalové hmoty, peptický vřed
 • neklid
 • nežádoucí účinky jsou závislé na dávce a délce podávání

Poznámky:

 • při nechutenství je pravděpodobný stimulační efekt zprostředkován supresí prozánětlivých působků a přímým vlivem na chuťové centrum v hypothalamu
 • při terapii mozkového edému podáváme nejnižší dávku vedoucí ke kontrole symptomů, dávky snižuje o 50 % co 3–4 dny
 • absorbce orálního dexamethasonu je přibližně do 30 min od podání, biologická dostupnost je větší než 80 %

Relativní antiflogistický efekt Relativní účinek na retenci sodíku
Kortizol 1 1
Kortizon 0,8 0,8
Prednisolon a prednison 4 0,8
Betametazon 25 0
Dexametazon 25 0
DOMPERIDON

Indikace: 

 • Hlavní indikace: nevolnost, zvracení
 • Ostatní indikace: porucha motility GIT, GER – léčba off label

Dostupné formy: 

 • tablety: např. MOTILIUM tbl 10 mg
 • magistraliter: čípky, perorální suspenze, kapsle

Dávkování a cesta podání: 

1) Hlavní indikace – prevence a léčba nauzey a zvracení (zejména s etiologickým vlivem snížené motility GIT)
p.o., per PEG:
věk nad 1 měsíc a hmotnost pod 35kg počáteční dávka 250ug/kg 3–4xdenně, lze 500ug/kg, maximální dávka 2,4mg/kg/den (nebo 80mg)
hmotnost nad 35kg počáteční dávka 10mg 3–4xdenně, lze 20mg 3–4xdenně, max. 80mg/den
p.r.:
děti 15–35kg 30mg 2xdenně
děti nad 35kg 60mg 2xdenně
2) další indikace – porucha motility GIT, GER off label

Nejčastější nežádoucí účinky:

 • zvýšené riziko ventrikulárních arytmií (prodloužení QT intervalu) a náhlé smrti
 • extrapyramidové příznaky (riziko je významně nižší než u metoklopramidu), křeče 
 • GIT příznaky – průjem, elevace jaterních enzymů

Poznámky:

 • kontraindikace u pacientů s poruchou vedení vzruchu myokardem, s existujícím srdečním onemocněním, užívajících léky prodlužující QT interval, s vážným jaterním onemocněním 
 • u pacientů, u nichž může být stimulace GIT motility riziková (úplná mechanická střevní obstrukce, riziko perforace GIT, krvácení v oblasti GIT apod.)
 • používat co nejnižší denní dávku
DIAZEPAM

Indikace: 

 • epileptické záchvaty
 • neklid, úzkost

Dostupné formy: 

 • tablety: např. DIAZEPAM SLOVAKOFARMA tbl a 5 mg, 10 mg
 • rektální gel: např. DIAZEPAM DESITIN gel, 5 mg, 10 mg
 • injekční: např. APAURIN inj, 10 mg/ 2 ml 

Dávkování a cesta podání: 

Léčba epileptického záchvatu:
hmotnost do 15 kg diazepam rektální gel 5 mg, možno opakovat po 10 minutách
hmotnost nad 15 kg 10 mg, možno opakovat po 10 minutách
diazepam i.v. – pomalá injekce 0,3 mg/kg/dávku (max. 10 mg), možno opakovat po 10 minutách
Neklid, úzkost:
2–12 let 2,5 mg tbl à 8 hodin
12–18 let 2–10 mg à 8 hodin

Nežádoucí účinky: 

 • ospalost, slabost

Poznámky: 

 • biologická dostupnost diazepamu podaného p.o. a p.r. je výborná
 • je metabolizován pomocí cytochromu P450, jeho metabolismus tedy mohou ovlivňovat látky ovlivňující tento systém
 • opatrnosti je třeba u onemocnění jater
 • při dlouhodobém podávání vznik tolerance
ETAMSYLÁT

Indikace: 

 • prevence a léčba kapilárního krvácení různé etiologie a lokalizace
 • perioperační profylaxe a terapie krvácení

Dostupné formy: 

 • injekční roztok: DICYNONE INJ., 125 mg/ml
 • tablety: DICYNONE CPS., 500 mg 

Dávkování a cesta podání: 

Prevence krvácení: p.o., i.v., 10 mg/kg každých 6 hodin, maximální dávka 500 mg
< 50 kg nutná magistraliter příprava
> 50 kg Dicynone kapsle 500 mg (HVLP) – 1 kapsli 4x denně
Aktivní krvácení: p.o., i.v. – 10 mg/kg každých 4–6 hodin, maximální dávka 500 mg, podávat dokud trvá riziko krvácení
Lokální krvácení nasát tampón obsahem 1 ampulky Dicynone (250 mg) a aplikovat na krvácející místo
Krvácení ze žaludku a močového měchýře výplachy

Nežádoucí účinky: 

 • nauzea, bolesti břicha, průjem
 • bolest hlavy, astenie
 • vyrážka

Poznámky: 

 • po krvácivém stavu vhodné užívat dalších 7-10 dnů, poté možno vysadit a při opětovném krvácení vrátit zpět do medikace
 • při riziku krvácení vhodné užívat profylakticky dlouhodobě (v paliativní péči)
 • v případě nutnosti lze při lokálním krvácení aplikaci opakovat, ošetření může být spojeno s parenterální nebo perorální aplikací
 • vzhledem k mechanizmu účinku (zvýšení adheze trombocytů) má limitovaný efektu u závažnější trombocytopenie
GABAPENTIN

Indikace: 

 • neuropatická bolest
 • chronická léčba epilepsie
 • „vegetativní bouře“

Dostupné formy: 

 • tablety: např. NEURONTIN tbl a 100 mg, 300 mg, 400 mg, 600 mg, 800 mg 

Dávkování a cesta podání: 

úvodní dávka 10 mg/kg/ dávku  – 1 večerní dávka
postupné navyšování (po 1–3 dnech) 3 denní dávky, až 20 mg/kg/dávku à 8 hodin 

Nežádoucí účinky: 

 • ospalost, poruchy rovnováhy, ataxie, virové infekce, slabost, horečka

Poznámky: 

 • dávkování je velmi individuální, monitorace efektu je na posouzení rodičů
 • dávku nutno redukovat při renálním selhání
 • postupné vysazování
FENTANYL

Indikace: 

 • bolest

Dostupné formy: 

1) transdermální systém: např. DUROGESIC, FENTANYL RATIOPHARM atd. 

 • síla udávaná v μg/hod – síla je 12, 25, 50, 100 μg
 • vzhledem k metodice výroby (matrix) lze teoreticky dávku snížit redukcí plochy rozstřižením (stříhat úhlopříčně) – i když výrobci tuto možnost neudávají
 • nástup maximální hladiny 12–24 hodiny, trvání 72 hod
 • výhoda zřejmá – není p.o., obchází jaterní oběh, menší výskyt zácpy, není nutná spolupráce pacienta
 • měnit místa – na stejné po 7 dnech
 • pozor – při vysoké teplotě z důvodu vasodilatace může být absorpce výrazně urychlena a může se objevit akutní toxicita, naopak u poruch periferního prokrvení snížený účinek
 • u některých dětí je nutné provést výměnu dříve, třeba co 48 hodin

2) intranazální spray: např. INSTANYL, 50, 100, 200  μg/vstřik

 • nástup účinku 5–8 min, max. plazmatická koncentrace za 15 min, trvání účinku 1–4 hod – léčba průlomové bolesti
 • nejnižší sílu – 50 μg je možné použít u pacientů, kteří mají dávku morfinu p.o. alespoň 60 mg/den, příp. fentanylu TTS 25 μg/hod
 • počáteční dávka by měla být vždy jedna dávka 50 μg do jednoho nosního průduchu
 • pokud není dosaženo adekvátní analgesie do 10 min, lze aplikovat druhou dávku stejné síly
 • pokud se nedosáhne úlevy, dále je vhodné pokračovat navýšením dávky na další dostupnou sílu
 • použití je možné nejvíce pro čtyři epizody průlomové bolesti, pro každou lze použít ne více než dvě dávky přípravku a ne dříve než po 10 minutách od předešlé aplikace
 • pozor – úhrada je vázána na specializaci (onkolog, hematoonkolog, algeziolog, paliatr)!

3) sublinguální tablety: např. LUNALDIN a 100, 200, 400, 800 μg, bukální tablety: např. EFFENTORA à 100, 200, 400, 600, 800 MCG

 • nástup účinku 15–30 min, max. plazm.  koncentrace za 30–60 min, trvání účinku 1–4 hod léčba průlomové bolesti
 • v případě suchých sliznic zvlhčit před aplikací vodou
 • dávka sublinguálního fentanylu představuje přibližně dvojnásobek intranasální
 • titrace podobně jako u intranasálního fentanylu, jen interval podání přídatné dávky prodloužen na 15–30 min
 • pozor – úhrada je vázána na specializaci (onkolog, hematoonkolog, algeziolog, paliatr)!

Dávkování a cesta podání: 

 • při dávkování fentanylu je vhodné vycházet z ekvianalgetických dávek podávaného morfinu (fentanyl je asi 100x účinnější)
 • v praxi se poměrně často zahajuje léčba opioidy přímo podáním léků s dlouhodobým účinkem – je to pohodlné, ale má to pochopitelné a zásadní nevýhody (nelze titrovat „ideální“ dávku opioidu, nástup je pomalý a postupný)
 • intranazální podání u „opioid naivních“ pacientů: fentanyl i.n., inj.  1–2 µg/kg/dávku 
morfin p.o. – dávka à 4 hodiny morfin p.o./den fentanyl náplast záchranná dávka morfin p.o. záchranná dávka fentanyl i.n.
5 mg 30 mg 12 μg/hod 2,5–5 mg 1–2 μg/kg + vytitrovat
10 mg 60 mg 25 μg/hod 5–10 mg 50 μg + vytitrovat
20 mg 120 mg 50 μg/hod 10–20 mg 50 μg + vytitrovat
40 mg 240 mg 100 μg/hod 20–40 mg 50 μg + vytitrovat

Pozn. parenterální dávky morfinu jsou zhruba třetinové (p.o. : s.c. 2–3 : 1, p.o. : i.v. 3 : 1).Dávky sublinguálního fentanylu jsou přibližně dvojnásobkem intranazální dávky.

Nežádoucí účinky opioidů: 

 • sedace – je přechodná, obvykle ustupuje během několika dní
 • zácpa – velmi častá, nerozvíjí se na ni tolerance – je vhodné při podávání opiátů preventivně podávat laxativa (např. bisacodyl + macrogol)
 • svědění – obvykle v obličeji nebo kolem nosu
 • nevolnost – u dětí málo častá, obvykle vymizí během 5–7 dní
 • myoklonie
 • retence moči
 • deprese dýchání – málo častá při běžném dávkování

Poznámky: 

 • lze kombinovat morfin a fentanyl (například k fentanylovým náplastem dávat roztok s morfinem)
 • parenterální roztok fentanylu může být (off label) podáván intranazálně pomocí rozprašovače (např. FENTANYL TORREX 50 µg/ml)
HALOPERIDOL

Indikace: 

 • neklid, zmatenost, psychóza, halucinace
 • nauzea a zvracení
 • škytavka

Dostupné formy: 

 • tablety: např. HALOPERIDOL RICHTER tbl à 1,5 mg
 • kapky: např. HALOPERIDOL RICHTER gtt – 2 mg/ml
 • injekční roztok: např. HALOPERIDOL RICHTER inj. 5 mg/ml (i.v., s.c.)

Dávkování a cesta podání: 

 • v léčbě neklidu a zmatenosti 
p.o. 0,02 mg/kg à 8-12 hod, max. 0,17 mg/kg/den (děti >12 let max. 10 mg/den)
i.v., s.c. 0,025 mg/kg/den – 0,085 mg/kg/den
 • nauzea a zvracení
p.o. 0,02 mg/kg à 8-12 hod, max. 0,17 mg/kg/den (děti >12 let max. 10 mg/den)
i.v., s.c. 0,025 mg/kg/den – 0,085 mg/kg/den
 • škytavka
p.o. 0,02 mg/kg à 8-12 hod, max. 0,17 mg/kg/den (děti >12 let max. 10 mg/den)
i.v., s.c. 0,025 mg/kg/den – 0,085 mg/kg/den

Nežádoucí účinky: 

 • může způsobit prodloužení QT intervalu – při i.v. podání – při nadlimitních dávkách
 • extrapyramidové syndromy

Poznámky: 

 • forma kapek 2 mg/ml – 1 kapka obsahuje 0,1 mg haloperidolu, běžná úvodní dávka odpovídá 1 kapce/5 kg hmotnosti à 8–12 hodin
 • biologická dostupnost po p.o. podání je 50 % – perorální dávka odpovídá přibližně polovině parenterální
 • často je možné podávat v jedné denní dávce (obvykle však každých 8–12 hodin)
 • u dospělých pacientů se poměrně často podává k prevenci nauzey při podávání opioidů
IBUPROFEN

Indikace: 

 • bolest
 • teploty

Dostupné formy: 

 • tablety: např. IBALGIN tbl. á 200 mg, 400 mg
 • žvýkací tobolky: NUROFEN PRO DĚTI ACTIVE 100mg
 • sirup: např. IBALGIN BABY sir. 100 mg/5ml, NUROFEN PRO DĚTI sir. 200mg/5ml
 • čípky: např. NUROFEN PRO DĚTI čípky á 60 a 125 mg, magistraliter 
 • lokální formy (masti, náplasti)

Dávkování a cesta podání: 

 • 5–10 mg/kg/dávku à 6–8 hodin (max. 30 mg/kg/den)

Nežádoucí účinky: 

 • gastrointestinální toxicita – nízké riziko, při dlouhodobém podání event. uvážit podávání inhibitorů protonové pumpy
 • opatrnost u astma bronchiale

Poznámky: 

 • velmi výhodný v kombinacích při muskuloskeletálních bolestech
 • u revmatických onemocnění je možné použít vyšší dávky (až 60 mg/kg/den, maximálně 2,4 g/den)
IPRATROPIUM BROMID

Indikace: 

 • dušnost 
 • kašel 

Dostupné formy: 

 • Roztok k inhalaci: ATROVENT 0,025%
 • Roztok k inhalaci v tlakovém obalu: ATROVENT N 0,020MG/dávku

Dávkování a cesta podání: 

Roztok k inhalaci ATROVENT:
0–6 let 0,4–1,0 ml do 5ml FR 1/1  3–4x denně
6–12 let 1ml do 5ml FR 1/1 3–4x denně
nad 12 let 2ml 3–4x denně 
Roztok k inhalaci v tlakovém obalu ATROVENT N 2–4 vdechy 4x denně

Nežádoucí účinky: 

 • lokální podráždění – dráždění v krku, kašel, sucho v ústech
 • bolesti hlavy, závratě
 • nauzea, zácpa

Poznámky: 

 • u hodně dušných a nespolupracujících pacientů preferovat nebulizační formu léčiva
KARBAMAZEPIN

Indikace: 

 • neuropatická bolest
 • chronická léčba epilepsie

Dostupné formy: 

 • tablety: např. TIMONIL RETARD tbl. à 200 mg, 400 mg, TEGRETOL CR tbl à 200 mg, 400 mg (dostupné i jiné preparáty  – à 150 mg, 300 mg, 600 mg)
 • magistraliter – perorální suspenze, transdermální krém

Dávkování a cesta podání: 

Karbamazepin tbl
úvodní dávka 2,5 mg/kg/ dávku à 12 hodin
postupné navyšování (po 3–7 dnech) 5 – 10 mg/kg/ dávku à 12 hodin

Nežádoucí účinky: 

 • může působit závažné komplikace – jaterní, kožní, krevní (leukopenie)
 • má mnoho interakcí s jinými léčivy

Poznámky: 

 • má úzké terapeutické rozmezí, je možná monitorace hladin
KLONAZEPAM

Indikace: 

 • neklid a úzkost
 • poruchy spánku
 • epileptické záchvaty (akutní i dlouhodobá léčba)

Dostupné formy: 

 • kapky: např. RIVOTRIL gtt 2,5 mg/ml
 • tablety: např. RIVOTRIL à 0,5 a 2 mg
 • injekční roztok: např. RIVOTRIL inj. roztok 1 mg/ml

Dávkování a cesta podání: 

 • Neklid a úzkost, dušnost
Klonazepam p.o., i.v., s.c. – ve dvou nebo třech denních dávkách iniciálně 0,01 mg/kg – do 0,2 mg/kg/den
v případě nutnosti v paliativní péči možno začít vyššími dávkami (například 0,03 – 0,05 mg/kg/den)
 • Poruchy spánku
Klonazepam p.o., i.v., s.c. iniciálně 0,01 mg/kg – 0,02 mg/kg hodinu před usnutím
 • Epileptické záchvaty
Akutní epileptický záchvat i.v., s.c. – iniciálně 0,05 – 0,1 mg/kg ve 2 minutové infuzi
Dlouhodobá léčba epilepsie p.o. – iniciálně 0,01 mg/kg – do 0,2 mg/kg/den

Nežádoucí účinky: 

 • nepříjemným vedlejším účinkem klonazepamu může být zvýšená sekrece hlenů, zejména u ležících pacientů
 • malá část dětí reaguje na podávání klonazepamu paradoxní reakcí – agitovaností a třeba i akcentací poruch spánku

Poznámky: 

 • léková forma (kapky) je uživatelsky velmi přívětivá, 1 kapka obsahuje 0,1 mg léčiva, při běžné udržovací léčbě odpovídá doporučovaná denní dávka 1 kapce na kilogram
 • kompatibilita parenterálního přípravku s dalšími léky ve směsích je velmi dobrá
 • je možné jej použít i u neuropatické bolesti a syndromu neklidných nohou, velmi dobře účinkuje na myoklonie jakékoliv etiologie
 • je nutná opatrnost při vysazování
KYSELINA TRANEXAMOVÁ

Indikace: 

 • prevence a léčba krvácení v důsledku generalizované nebo lokální fibrinolýzy
 • perioperační profylaxe krvácení
 • menoragie a metroragie

Dostupné formy: 

 • injekční roztok: EXACYL INJ., 100 mg/ml
 • tablety: EXACYL TBL., 500 mg 

Dávkování a cesta podání: 

Prevence krvácení p.o., i.v. – 10 mg/kg à 12 hodin, max. dávka 1 000 mg; u všech s rizikem krvácení, podávat co nejdéle to jde, pokud je riziko krvácení
< 50 kg nutná magistraliter příprava tablet
> 50 kg Exacyl tablety 500 mg (HVLP) 2–4 tablety 2x denně
Aktivní krvácení
Oropharynx 500 mg Exacylu v 10 ml teplé vody (lze použít tabletu i injekční roztok), vypláchnout dutinu ústní a vyplivnout
Hemoptýza p.o., i.v. – 10 mg/kg à 6 hodin
Horní gastrointestinální trakt p.o., i.v. – 10 mg/kg à 6 hodin
Krvácení z rekta 500 mg Exacylu v 10 ml teplé vody (lze použít tabletu i injekční roztok), klyzma
Krvácení z močových cest p.o., i.v. – 10 mg/kg à 6 hodin
Lokální krvácení

500 mg Exacylu v 10 ml teplé vody (lze použít tabletu i injekční roztok), namočená gáza, pokud není k dispozici adrenalin, nebo možno použít neředěný injekční roztok

Nežádoucí účinky: 

 • zvracení, průjem, nauzea

Poznámky: 

 • po krvácivém stavu vhodné užívat dalších 710 dnů, poté možno vysadit a při opětovném krvácení vrátit zpět do medikace
 • při riziku krvácení vhodné užívat profylakticky dlouhodobě (v paliativní péči) 
 • tableta se dobře rozpouští ve vodě – roztok je připraven za 3–5 minut
LAKTULÓZA

Indikace:

 • zácpa

Dostupné formy: 

 • roztoky a sirupy: např. DUPHALAC por sol., LACTULOSA BIOMEDICA sir., LACTULOSE AL sir., LAKTULOSA SANDOZ 670 mg/ml por. sol.

Dávkování: 

 • 1–2 ml/kg/den rozděleně do 1–2 denních dávek, max. 45 ml na dávku

Nežádoucí účinky: 

 • meteorismus, flatulence, bolest břicha, průjem,
 • kontraindikací je riziko vzniku či existující perforace zažívacího traktu, ileus, galaktosémie

Poznámky: 

 • bakteriemi tlustého střeva se mění na mastné kyseliny s krátkým řetězcem
 • osmotické laxativum – vyžaduje současný dostatečný příjem tekutin
 • v lumen střeva se neresorbuje 
 • účinek nastupuje 24–48 hodin od podání 
 • brání vstřebávání amoniaku, výhodná u jaterní encefalopatie (užívají se vyšší dávky)
KETAMIN

Indikace: 

 • bolest
 • analgosedace u krátkých bolestivých výkonů
 • škytavka

Dostupné formy: 

 • injekční roztok: např. CALYPSOL inj, 50 mg/ml (i dle SPC lze podat bukálně nebo intranazálně, off label lze podat p.o., p.r.)

Dávkování a cesta podání: 

Ketamin bukální podání:
úvodní dávka 0,150 mg/kg/dávku à 6–8 hodin
postupné navyšování až 0,4 mg/kg/dávku à 6–8 hodin 
Ketamin i.v. nebo s.c.

0,04 mg/kg/hodinu  – 0,1 mg/kg/hodinu – event. až 1,5 mg/kg/hod

procedurální výkony – analgosedace – 1–2 mg/kg bolus

Ketamin intranazální, bukální podání, rektální procedurální výkony – analgosedace 2–4 mg/kg 
Ketamin p.o.  úvodní dávka 0,150 mg/kg à 6–8 hodin

Nežádoucí účinky: 

 • agitace, halucinace, úzkost, poruchy nálady, poruchy spánku
 • problémy s močením – dysurie, hematurie atd. 

Poznámky: 

 • parenterální přípravek je možné podávat bukálně nebo intranazálně, také rektálně
 • biologická dostupnost bukálního nebo intranazálního podání je 50 %, dávky tedy nutno zdvojnásobit 
 • perorálně podané dávky mohou být v důsledku first pass efektu efektivnější ve srovnání s parenterální aplikací (1:1 – 1:3)
 • dávku nutno redukovat při onemocnění jater
 • při zahajování léčby může být nutná redukce dávky opioidů
 • psychomimetické nežádoucí účinky lze redukovat podáním benzodiazepinů či haloperidolu
LEVOMEPROMAZIN

Indikace: 

 • zvracení
 • neklid, zmatenost

Dostupné formy: 

 • tablety: Tisercin tbl 25 mg
 • injekční roztok: Tisercin roztok pro inj. 25 mg/ml

Dávkování a cesta podání: 

 • Nauzea a zvracení
i.v., s.c. podání 0,05–0,4 mg/kg/den, maximum 25mg/den
p.o. podání magistraliter příprava, 0,05-0,1 mg/kg/dávku 1–2x denně; možno navyšovat až na 1 mg/kg/dávku, maximum 25mg/dávka
 • Neklid, zmatenost
i.v., s.c. podání 0,35 mg/kg/den, max. 3 mg/kg/den
p.o. podání dávky dvojnásobné ve srovnání s podáním s.c./i.v

Nežádoucí účinky:

 • také sedativní účinek

Poznámky: 

 • výborné antiemetikum, pokud neznáme příčinu, případně ostatní antiemetika nepůsobí
MAKROGOL (POLYETHYLENGLYKOL)

Indikace:

 • zácpa 
 • retence stolice

Dostupné formy: 

 • prášek pro přípravu roztoku: např. FORLAX 4g a 10g v sáčku

Dávkování: 

Odstranění retinované stolice 1,5 g/kg/den (ve dvou dávkách)
Udržovací léčba 0,5–1 g/kg/den (v 1–2 denních dávkách)

Nežádoucí účinky: 

 • bolest břicha, nadýmání, nevolnost, zvracení
 • kontraindikace v případě stenózy GIT, perforace, zánětlivých střevních onemocněních

Poznámky: 

 • v lumen střeva se nemetabolizuje
 • účinek nastupuje 24–48 hodin od podání
 • osmotické laxativum, v lumen střeva váže vodu, zvětšuje tak střevní objem – vyžaduje současný dostatečný příjem tekutin
METAMIZOL

Indikace: 

 • bolest
 • zvýšená teplota, horečka

Dostupné formy: 

 • tablety: např. NOVALGIN tbl à 500 mg, METAMIZOL STADA tbl à 500 mg
 • kapky: např. METAMIZOL STADA gtt., 500 mg/ 1 ml (25 mg  v 1 kapce)
 • injekční roztok: např. NOVALGIN inj., 500 mg/ml

Dávkování a cesta podání: 

bolest, zvýšená teplota i.v., s.c., p.o.: 8–16 mg/kg/dávku à 6–8 hodin 

Nežádoucí účinky: 

 • agranulocytóza je vážnou, ale velmi raritní komplikací

Poznámky:

 • efektivní analgetikum 
 • možnost užití u kojenců
 • kapky – výhodná forma podání
 • výborné antipyretikum
METOKLOPRAMID

Indikace: 

 • Hlavní indikace: nevolnost, zvracení indukované radioterapií či chemoterapií – lék druhé volby, pooperační nauzea a zvracení – lék druhé volby
 • Ostatní indikace: jako prokinetikum při nauzee a zvracení při neúplné obstrukci GIT a obleněné peristaltice
 • Škytavka

Dostupné formy: 

 • tablety: např. CERUCAL tbl 10 mg, DEGAN tbl 10mg
 • injekční roztok: DEGAN 5mg/ml,  METOCLOPRAMIDE BAXTER 5mg/ml  

Dávkování a cesta podání: 

Hlavní indikace – nevolnost a zvracení indukované radio, chemoterapií, pooperační
i.v., s.c. – jednotlivé dávky velmi pomalu (min. 5min), ev. celkovou denní dávku kontinuální infuzí
novorozenec 0,1mg/kg à 6–8hod
do 1 roku pod 10kg 0,1mg/kg (max. 1mg) 2x denně
nad 1 rok 0,1–0,15mg/kg až 3x denně (max. 10mg na dávku, max 0,5mg/kg/den)
p.o. podání dávkování dtto
další indikace dávkování dtto

Nejčastější nežádoucí účinky:

 • akutní dystonické projevy (častěji dívky, mladé ženy a děti pod 10kg) – krátce po zahájení léčby, odezní do 24 hod, další extrapyramidové symptomy (včetně ireverzibilních tardivních dyskinezí při dlouhodobějším užívání) – riziko těchto poruch narůstá při kombinaci s dalšími antidopaminergiky (např. antipsychotiky)
 • zvýšená spavost, zmatenost, deprese
 • kardiovaskulární projevy – hypotenze u i.v. podání, prodloužení QT intervalu
 • GIT projevy – průjem

Poznámky:

 • U dětí do 1 roku off label 
 • Kontinuální i.v. či s.c. infuze off label, při s.c. podání může být podráždění místa vpichu
 • Minimalizace nežádoucích neurologických projevů – od roku 2013 vyjma paliativní péče je užití do jednoho roku kontraindikováno, léčba i nad jeden rok se zvýšenou opatrností, krátkodobá (do 5 dnů), co nejrychleji přejít na perorální podání 
 • Kontraindikace u pacientů, u nichž může být rizikový prokinetický efekt (úplná mechanická střevní obstrukce, riziko perforace GIT, krvácení v oblasti GIT apod.)
MIDAZOLAM

Indikace:

 • sedace, anxiolýza (procedurální, úzkost, neklid, dušnost)
 • křeče

Dostupné formy: 

 • orální roztok: např. BUCCOLAM orm. sol. 2,5mg, 5mg, 7,5mg a 10mg
 • tablety: např. DORMICUM tbl à 7,5 a 10 mg
 • injekční roztok: např. DORMICUM, MIDAZOLAM, MIDAZOLAM ACCORD a další, 1mg/ml nebo 5mg/ml
 • magistraliter: čípky, kapsle à 2,5 a 5 mg

Dávkování: 

 • Antikonvulzivní terapie
bukální 0,2 – 0,5 mg/kg (max. 10 mg)
intranazální

0,2 mg/kg (max. 10 mg)

děti nad 6 měsíců věku 0,2 – 0,4 mg/kg

intravenózní, subkutánní

0,15 mg/kg 

poté kontinuálně 0,05–1,4 mg/kg/h

 • Sedace
perorální či gastrická aplikace 0,25–0,5 mg/kg (max. 20 mg)
rektální (limitovaná data) 0,25–0,5 mg/kg
bukálně, intranazálně 0,02–0,1 mg/kg (iniciální dávka max. 5–10 mg)
intravenózní, subkutánní 0,03–0,1 mg/kg, kontinuálně 0,02–0,4 mg/kg/h 
 • Sedace při terminálním neklidu

midazolam intravenózně či subkutánně

v kombinaci s morfinem dle věku dítěte v odpovídající dávce

0,05–0,3 mg/kg/hod

0,005–0,020 mg/kg/hod

  Nežádoucí účinky: 

 • po intravenózním podání se může objevit krátká apnoická pauza
 • bolesti hlavy, závratě, nevolnost, zvracení, škytavka, respirační útlum (zejm. v kombinaci s opioidy), hypotenze
 • méně často se objevují kožní reakce ve formě vyrážky, kopřivky či pruritu
 • u dětí pozorovány psychiatrické a paradoxní reakce (neklid, agitovanost, agresivita, bludy, halucinace, noční můry)

Poznámky: 

 • krátkodobě působící benzodiazepin, biologický poločas je 1,5–2,5 hodiny
 •  především při intravenózním či subkutánní podání podáváme vždy nejnižší účinnou dávku, pozvolna titrujeme dle efektu
 • po bukálním či intranazálním podání antikonvulzivní dávky vyčkejte 10 minut před opakováním dávky
 • rychlost nástupu účinku je závislá a dávce a cestě podání, po intravenózní aplikaci 1–3 minuty, po subkutánní 10–15 minut, po bukální či intranasální  5–15 min, po perorální či gastrické 15–30 min
 • po dlouhodobém užívání se mohou objevit abstinenční příznaky
 • metabolizován v játrech přes CYP3A4, inhibitory CYP3A4 (např. makrolidová ATB, azolová antimykotika) mohou zvyšovat klinický efekt midazalamu
 • vylučován je v moči ve formě glukoronidů, u pacientů s chronickým renálním selháním může být eliminace midazolamu významně zpomalena, stejně tak    jaterní poškození může vést ke zpomalení biotransformace a prodloužení eliminace
MORFIN

Indikace: 

 • bolest
 • dušnost
 • součást kombinací při terminálním neklidu

Dostupné formy: 

 • krátkodobě působící roztok:  magistraliter – 0,04–0,5% roztok – nástup účinku 20–40 min, efekt 4 hodiny
 • tablety krátkodobě působící: např. SEVREDOL tbl.  10, 20 mg, lze půlit – nástup účinku 20–40 min, efekt 4 hodiny 
 • tablety s prodlouženým uvolňováním: např. VENDAL ret. tbl. – 30, 60, 100, 200 mg, nástup účinku 3–5 hod, efekt 12 hodin
 • injekční roztok: např. MORPHIN BIOTIKA inj. 1%, 10 mg/ml
 • čípky, tyčinky: krátkodobě působící, individuálně připravené dle váhy pacienta a indikace

Dávkování a cesta podání: 

1) Bolest

Zahájení terapie u pacienta, který dosud opioidy nedostával, se doporučuje zahájit léčbu perorálním morfinem s okamžitým uvolňováním 0,05–0,2 mg/kg à 4 hodiny 
Další postup, titrace: 1) nejsou bolesti ponechat stávající dávkování a přejít na lékové formy s řízeným uvolňováním – viz dále
2) jsou bolesti

– bolest neustupuje do hodiny po podání pravidelné dávky – je vhodné podat záchrannou dávku – velikost odpovídající polovině až celému množství dávky pravidelné (1/6 – 1/15 celkové denní dávky) – záchrannou dávku p.o. morfinu lze podat opakovaně à 1 hod, až do uspokojivé kontroly bolesti (v případě fentanylu se záchranná dávka určuje fixně dle tabulky event. s titrací dle efektu)

– pokud je nutno za den podat více než 2 záchranné dávky, je vhodné navýšit bazální dávku podávanou pravidelně – sečíst všechny podané dávky (pravidelné + záchranné) za předchozí den a rozdělit na šestiny 

– maximální navýšení dávky morfinu v domácím prostředí je 50 % za 24 hodin!

Uspokojivá kontrola – jakmile je dávka vytitrována a bolest uspokojivě kontrolována alespoň 2 dny, lze přejít na lékové formy s řízeným uvolňováním
Parenterální podávání (i.v., s.c.) – 30–50% perorálního dávkování, jednotlivé dávky či kontinuální podávání

2) Dušnost – podává se 30–50 % dávky užívané na bolest

morfin p.o., p.r. dle věku dítěte 0,025–0,05–0,1 mg/kg/dávku à 4 hodiny
morfin i.v., s.c. jednotlivé dávky či kontinuálně

3) Sedace při terminálním neklidu (nejčastěji tato kombinace, morfin zde v indikaci analgetické a/nebo proti dušnosti v terminálním stavu)

midazolam intravenózně či subkutánně

v kombinaci s morfinem dle věku dítěte v odpovídající dávce

0,05–0,3 mg/kg/hod

0,005–0,020 mg/kg/hod

 Nežádoucí účinky: 

 • sedace – je přechodná, obvykle ustupuje během několika dní
 • zácpa – velmi častá, nerozvíjí se na ni tolerance – je vhodné při podávání opiátů preventivně podávat laxativa (např. bisacodyl + macrogol)
 • svědění – obvykle v obličeji nebo kolem nosu
 • nevolnost – u dětí málo častá, obvykle vymizí během 5–7 dní
 • myoklonie
 • retence moče
 • deprese dýchání – málo častá při běžném dávkování

Poznámky: 

 • základní opioid se silným analgetickým účinkem, užívaný v mnoha indikacích, obvykle dobře tolerovaný
 • tolerance k analgetickému účinku se rozvíjí pomalu, tolerance k nežádoucím účinkům poměrně rychle (ospalost 2–3 dny, nevolnost je u dětí méně častá)
 • existuje mnoho kvalitních studií u dospělých i dětský pacientů
 • dostupný je v mnoha lékových formách, možnost předpisu magistraliter (roztok, sirup, čípky, topické formy)
OLANZAPIN

Indikace: 

 • delirium
 • nauzea a zvracení, nechutenství

Dostupné formy: 

 • tablety: např. OLANZAPIN TEVA, OLANZAPIN MYLAN tbl à 5 mg, 10 mg
 • tablety dispergovatelné v ústech à 5 mg, 10 mg, 20 mg

Dávkování a cesta podání: 

 • delirium 
  p.o. – nad 12 let úvodní dávka 2,5 mg ve večerní dávce, postupně maximálně 20 mg (večerní dávka) 
 • nauzea a zvracení, nechutenství
  p.o. – nad 12 let úvodní dávka 1,25 mg ve večerní dávce, postupně maximálně 10 mg (večerní dávka)

Nežádoucí účinky: 

 • opatrnost u epilepsie a kardiovaskulárních onemocněních
 • zvýšení chutí k jídlu a zvýšení hmotnosti
 • ospalost
 • sucho v ústech
 • vzácně – maligní neuroleptický syndrom, neutropenie

Poznámky: 

 • použití v uvedených indikacích a u dětských pacientů – off label
ONDANSETRON

Indikace: 

 • Hlavní indikace: nevolnost, zvracení (zejména indukované chemoterapií a radioterapií)
 • Ostatní indikace – pruritus indukovaný opioidy

Dostupné formy: 

 • tablety: např. ZOFRAN tbl 4 a 8 mg, ONDANSETRON SANDOZ tbl 8 mg
 • injekční roztok: ONDANSETRON KABI, ONDANSETRON B BRAUN inj. 2mg/ml

Dávkování a cesta podání: 

 • Prevence a léčba nauzey a zvracení
  i.v., s.c. podání 0,1–0,15mg/kg, max. dávka 8mg jednorázově, max. denní dávka 32mg, ředění do FR, 5% glukozy
  p.o. podání:
  hmotnost do 10kg 2mg à 12hod
  nad 10kg 4mg à 12hod
  nad 40kg 8mg à 12hod
  další indikace (pruritus) dávkování dtto

Nejčastější nežádoucí účinky:

 • prodloužení QT intervalu – vznik arytmie typu torsade de pointes, pozor u pacientů s vrozeným prodloužením QT, pacientů s poruchou elektrolytové rovnováhy, srdečním selháváním, bradykardií, současně užívajících léky prodlužující QT interval
 • bolest hlavy, pocit tepla a zarudnutí, zácpa, elevace jaterních testů 

Poznámky:

 •  lze využít i u pooperační nausey a zvracení
PARACETAMOL

Indikace: 

 • bolest
 • teploty

Dostupné formy: 

 • tablety: např. PARALEN, PANADOL tbl à 250 mg, 500 mg
 • suspenze: např. PANADOL susp. 120 mg / 5ml
 • čípky: např. PARALEN supp à 100 mg, 500 mg, PANADOL supp à 125 a 250mg 
 • injekční roztok: např. PERFALGAN, PARACETAMOL KABI,  inj. 10 mg/ml
 • (dostupných mnoho generických alternativ)

Dávkování a cesta podání: 

p.o., p.r. podání 10–15 mg/kg/dávku à 6–8 hodin
i.v. podání:
do 10 kg 7,5mg/kg/den, maximální denní dávka 30mg/kg/den
10–33kg 60mg/kg/den – max. 2g
33–50kg 60mg/kg/den – max. 3g
> 50kg max. 4g

Nežádoucí účinky: 

 • hepatotoxicita se vyskytuje vzácně, je ale nutné na ni myslet

Poznámky: 

 • efektivní analgetikum u mírné bolesti, všeobecně dostupný, vhodný do kombinací s dalšími analgetiky
 • možnost užití u novorozenců, nízký výskyt nežádoucích účinků, redukce dávky!
 • dostupný v mnoha lékových formách
PIKOSULFÁT SODNÝ

Indikace: 

 • funkční zácpa

Dostupné formy:

 • kapky: např. GUTTALAX por. gtt sol., LAXYGAL 7,5mg/ml (1 kapka 0,5mg)
 • tablety: např. GUTTALAX 5mg tbl
 • pastilky: REGULAX PIKOSULFÁT KOSTKY pas. cmp. 10mg
 • roztok: v kombinaci s citrátem hořečnatým v přípravku PICOPREP por. plv. sol. (užívá se k vyprázdnění před plánovanými diagnostickými či chirurgickými výkony).  

Dávkování:

dospělí a děti nad 10 let 5–10mg
děti 4–10 let 2,5–5mg

Nežádoucí účinky:

 • průjem, bolesti břicha, nauzea, zvracení, reakce přecitlivělosti, kožní alergické reakce, angioedém
 • kontraindikace: střevní obstrukce, akutní zánětlivá onemocnění, závažná dehydratace,
 • dlouhodobé podávání může zvyšovat riziko poruchy vodní a elektrolytové rovnováhy

Poznámky:

 • účinek nastupuje za 6–12 hodin
 • minimální vstřebávání a systémová dostupnost
 • při pravidelném denním podávání je doporučeno užívat maximálně po dobu 2 týdnů
PREDNISON

Indikace:

 • nechutenství
 • protizánětlivý účinek
 • dušnost – akutní exacerbace astmatu

Dostupné formy: 

 • tablety: např. PREDNISON LÉČIVA tbl. 5mg a 20mg, PREDNISON AVMC tbl. 2,5mg, 5mg, 30mg
 • čípky: RECTODELT 30mg, 100mg     
 • magistraliter: čípky, suspenze

Dávkování:

nechutenství 0,5–1 mg/kg/den v 1–2 denních  dávkách
protizánětlivý účinek 0,05–2mg/kg/den v 1–4 denních dávkách
dušnost – akutní exacerbace astmatu (GINA 2014): Děti < 12 let p.o. 1–2 mg/kg/den 3–5 dní
Děti ≥ 12 let p.o. 1 mg/kg/den 5–7 dní

 

Maximální denní dávka je závislá na věku dítěte*
Děti < 2 roky 20 mg/den
Děti 2–5 let 30 mg/den
Děti 6–11 let 40 mg/den
Děti > 12 let 50 mg/den

* maximální dávky závisí také na onemocnění a jeho intenzitě, v některých indikacích – autoimunitní choroby, nefrotický syndrom – se používají i vyšší maximální dávky

Nežádoucí účinky: 

 • při dlouhodobém užívání především Cushingův syndrom, nárůst hmotnosti
 • další vedlejší účinky: porucha glukózové tolerance, osteoporóza, úbytek svalové hmoty, peptický vřed
 • neklid

Poznámky: 

 • podáváme vždy nejnižší účinnou dávku
 • efekt kortikoidní terapie při léčbě syndromu anorexie-kachexie je časově limitovaný
 • prednison má glukokortikoidní i slabé mineralokortikoidní účinky
 • vzhledem k cirkadiánnímu rytmu je vhodné podávat ráno a případně v poledne
 • při dlouhodobém užívání (déle než 3 týdny) nebo při užívání vysokých dávek, je nutné postupné vysazování léku (riziko adrenálního útlumu)
PROMETHAZIN

Indikace: 

 • Hlavní indikace: poruchy spánku
 • Ostatní indikace – neklid a napětí (mírná sedace), alergická reakce (antihistaminikum), nauzea a zvracení

Dostupné formy: 

 • tablety: PROTHAZIN tbl 25 mg

Dávkování a cesta podání: 

 •  Poruchy spánku, neklid a napětí
  2–5let 15–20mg p.o. na noc
  5–10let 20–25mg p.o. na noc
  10–18let 25–50mg p.o. na noc 
 • Alergická reakce
  2–5let 5mg 2xdenně nebo 5–15mg na noc p.o.
  5–10let 5–10mg 2xdenně nebo 10–25mg na noc p.o.
  10–18let 10–25mg 2xdenně nebo 25mg na noc p.o.
 • Nauzea a zvracení
  2–5let 5mg 2xdenně p.o.
  5–10let 10mg 2xdenně p.o.
  10–18let 20– 25mg 2xdenně p.o.

Nejčastější nežádoucí účinky:

 • sedace a somnolence, poruchy pozornosti
 • křeče u pacientů s epilepsií
 • palpitace, tachykardie
 • zácpa

Poznámky:

 • antihistaminikum s antimuskarinovými účinky a antagonista D2 receptorů – pozor na lékové interakce
 • účinek až 12 hodin, malátnost odeznívá po několika dnech léčby
 • POZOR – útlum dechového centra u dětí do 2 let
SALBUTAMOL

Indikace: 

 • dušnost 
 • kašel 
 • hyperkalémie

Dostupné formy: 

 • roztok k inhalaci: VENTOLIN 5MG/ML 
 • roztok k inhalaci v tlakovém obalu: VENTOLIN INHALER N (100MCG/dávku)

Dávkování a cesta podání:

 • roztok k inhalaci
  novorozenci a malí kojenci 1,25–2,5mg do 2–5ml FR 1/1
  0–12 let 2,5 mg (0,5ml) do 2–5ml FR 1/1  3–4x denně
  nad 12 let 5mg (1ml) do 2–5ml FR 1/1 3–4x denně

Nežádoucí účinky: 

 • bolesti hlavy, tremor, neklid, podrážděnost
 • tachykardie, palpitace
 • podráždění v oblasti úst a hrdla

Poznámky: 

 • u hodně dušných a nespolupracujících pacientů preferovat nebulizační formu léčiva
 • dobře edukovat techniku inhalace ze spacerů, kontrolovat vhodnou velikost masky
VITAMIN K

Indikace: 

 • prevence a léčba krvácení na podkladu hypokoagulability vyvolané hypovitaminózou a avitaminózou K
 • hemoragické komplikace léčby nepřímými antikoagulancii (warfarinem)
 • hypokoagulabilita při dlouhodobé léčbě antibiotiky, sulfonamidy, salicyláty apod.
 • při dlouhotrvajících obstrukcích žlučových cest
 • při onemocněních střev spojených s malabsorpcí

Dostupné formy: 

 • injekční roztok: KANAVIT INJ., 10 mg/ml
 • kapky: KANAVIT GTT., 20 mg/ml; 1 kapka = 1 mg (1mg v kapce)

Dávkování a cesta podání: 

 • Prevence krvácení – p.o. maximální jednotlivá dávka 20 mg, maximální denní dávka 40 mg; užívat při onemocnění jater a riziku krvácení z důvodu nedostatku koagulačních faktorů
  Do 1 roku 3 kapky 1x denně
  Od 1 do 6 let 5 kapek 1x denně
  Od 6 do 15 let 10 kapek 1x denně
  Nad 15 let 10 kapek 2x denně

 • Aktivní krvácení – s.c., i.m., i.v., p.o.

  novorozenec 1–2 mg
  dítě 2–5 mg
  dospělý 5–10 mg

 Nežádoucí účinky: 

 • velmi vzácné – vyrážka, reakce v místě aplikace

Poznámky: 

 • velmi bezpečný lék při dodržení předepsaných doporučených dávek
 • podáním vitaminu K lze zrušit účinek perorálních antikoagulancií, která působí jako antagonisté vitaminu K (warfarin)
 • u stavů s malapbsorpcí tuků včetně cholestatických hepatopatií je absorpce perorální formy nepředvídatelná a velmi často nedostatečná, vhodnější může být forma parenterální

MANAGEMENT SYMPTOMŮ V DĚTSKÉ PALIATIVNÍ PÉČI

Nevolnost a zvracení

Křeče, epileptické záchvaty

Úzkost a neklid

Retence moči

Krvácení

Nechutenství