Nemocniční paliativní péče

Nemocniční paliativní péče


Specializovaná paliativní péče v nemocnici je významným pilířem péče o nevyléčitelně nemocné. Její význam je založen zejména na úzké spolupráci nemocničních paliativních týmů s ostatními medicínskými obory v nemocnici a tím v posilování povědomí a znalostí obecné paliativní péče u zdravotníků těchto oborů.  Nemocniční péče dále umožňuje časnou integraci paliativní péče u lidí s nevyléčitelnou či život ohrožující nemocí. Časnou integrací rozumíme zahájení paliativní péče již v době diagnózy či spolu s probíhající léčbou zaměřenou na prodloužení života. Pozitivní přínos, který časná paliativní péče přináší pacientům, jejich blízkým i zdravotnímu systému, byl prokázán zahraničními výzkumy i daty z pilotního projektu rozvoje nemocniční paliativní péči v ČR v letech 2019–2021.