Kurz základů leadershipu (nejen) v paliativní péči

Kurz základních praktických dovedností nepostradatelných pro vedoucí pracovníky multidisciplinárních týmů. Kurz obsahuje 3 samostatné bloky, které je nutné absolvovat všechny –⁠ celkem 6 dní vzdělávání v oblasti leadershipu.

O KURZU

13. – 14. května, 27. – 28. května a 10. – 11. června 2024

Heleny Kočvarové 1, Praha 4

Garant: MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
Přípravný tým: Zuzana Křemenová, Jiří Krejčí, Tom Mertin

Cílem kurzu je vybavit účastníky základními praktickými dovednostmi, které potřebuje každý, kdo vede multidisciplinární tým a chce, aby se jeho tým rozvíjel. Rozvoj specializované paliativní péče a implementace paliativního přístupu v nemocnici, v komunitě,  případně v jiné organizaci (agentura domácí péče, domov pro seniory) je nelehký úkol. Je spojený s prosazováním změny, koordinací spolupracovníků a schopností vyjednávání v rámci organizace i s důležitými hráči mimo organizaci. Věříme, že vám nabízený kurz pomůže pečovat o váš tým i o sebe a vybaví vás praktickými dovednostmi, které vám ulehčí dosažení vašich osobních i týmových cílů.

Registrace

Cena: 16 000 Kč za osobu, vč. DPH (zahrnuje celodenní občerstvení a oběd)

Registrace přes e-mail.